Show simple item record

Construction technology project - Sports center - Na Chobotě

dc.contributor.advisorNeumann Pavel
dc.contributor.authorMartin Kamenický
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:50Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:50Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-780407582505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84041
dc.description.abstractANOTACE Stavebně technologický projekt - Sportovní centrum Na Chobotě Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt Sportovního centra V Praze Na Chobotě. Autor se zabývá především řešením prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu, a dále návrhem zařízení staveniště pro jednotlivé fáze výstavby. Cílem je navržení časového a technologického postupu jednotlivých stavebních procesů s optimálním nasazením pracovníků a minimalizací časových prodlev.cze
dc.description.abstractANNOTATION Construction technological project - Sports centre Na Chobotě The content of this bachelor thesis is a construction technology project of the Sports Center Na Chobotě in Prague. The author deals mainly with the solution of the spatial, technological and time structure of the building construction, as well as with the design of the construction site equipment for the individual phases of construction. The aim is to propose a time and technological procedure of individual building processes with optimum deployment of workers and minimization of time delays.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectProstorová strukturacze
dc.subjecttechnologická strukturacze
dc.subjectčasová strukturacze
dc.subjectzařízení staveništěcze
dc.subjecttechnologický postupcze
dc.subjectSpatial structureeng
dc.subjecttechnological structureeng
dc.subjecttime structureeng
dc.subjectsite equipmenteng
dc.subjecttechnological processeng
dc.titleStavebně technologický projekt - Sportovní centrum - Na Chobotěcze
dc.titleConstruction technology project - Sports center - Na Chobotěeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeHuml Tomáš
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record