Show simple item record

Current condition of drainage and vent system of Plasy monastery

dc.contributor.advisorBurgetová Eva
dc.contributor.authorJakub Řehák
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:34Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:34Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600271605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84030
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou provedených oprav a aktuálního stavu odvodňovacího a odvětrávacího systému objektu konventu kláštera Plasy a jejich vyhodnocením. V rámci zpracování bakalářské práce byla provedena rešerše historických podkladů plaského kláštera. Historický odvodňovací a odvětrávací systém konventu v Plasech je detailně popsán na základě výsledků dlouhodobého terénního průzkumu. Průzkum in situ je doplněn o monitoring parametrů vnitřního prostředí (měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu) v prostoru severního signálního zrcadla, neboť větrání objektu je nyní jedním z nejdůležitějších opatření. Současně byly analyzovány v minulosti provedené nevhodné zásahy, zejména aplikace chemických clon. V nemocničním křídle kláštera byly ze zdiva odebrány vzorky stavebního materiálu pro laboratorní analýzu - vysoký stupeň zasolení zdiva potvrdil velmi nepříznivý vliv injektáže na stav zdiva, zejména chemickou degradaci pískovcového soklu. Na závěr práce je provedena analýza biodegradace dřevěné konstrukce schodiště a doporučení pro další opatření v rámci rehabilitace celého konventu.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis of performed repairs and the current state of historic drainage and ventilation system of the Plasy convent and their evaluation. Within the framework of the thesis, the historical background data of the Plasy monastery were searched. The historical drainage and ventilation system of the Plasy monastery is described in detail based on the results of a long-term field and structural survey. The in situ survey is supplemented by monitoring of the indoor environment parameters (temperature and relative humidity measurement) in the northern signal mirror area, as the ventilation of the building is currently one of the most important measures. At the same time, unsuitable interventions, in particular the application of chemical barrier, were analysed. In the hospital wing of the monastery, samples of building material were taken from the masonry for laboratory analysis - a high degree of salinization confirmed unfavourable impact of grouting on masonry conditions and the chemical degradation of the sandstone plinth. At the end of the thesis, an analysis of the biodegradation of the wooden staircase structure was carried out and recommendations for further measures in the framework of the rehabilitation of the whole convent are made.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHistorický odvodňovací a odvětrávací systémcze
dc.subjectnevhodné zásahycze
dc.subjectdřevěné pilotycze
dc.subjectmonitoring vnitřního prostředícze
dc.subjectdegradace dřevěné konstrukcecze
dc.subjectHistorical drainage and ventilation systemeng
dc.subjectunfavourable interventionseng
dc.subjectwooden pileseng
dc.subjectmonitoring of internal climateeng
dc.subjectdegradation of timber structureseng
dc.titleSoučasný stav historického odvodňovacího a odvětrávacího systému Plaského klášteracze
dc.titleCurrent condition of drainage and vent system of Plasy monasteryeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeMichalová Kristýna
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record