Show simple item record

Heating System in the Apartment Buildingdc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorMarie Vondrová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:16Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:16Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600048505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84013
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je vytápění bytového domu. Práce se skládá z dvou částí - projektu a studie. Projektová část se zabývá návrhem systému vytápění pro zvolený objekt a obsahuje textovou a výkresovou část. Textová část zahrnuje technickou zprávu, výpočty tepelných ztrát, návrh otopných ploch a základní energetické výpočty. Výkresová část obsahuje výkresy v podrobnosti projektové dokumentace. Druhou částí práce je studie na téma energeticky aktivní domy, ve které jsou popsány způsoby řešení technického zařízení úsporných domů a základní znaky aktivních domů. V závěru jsou zmíněny některé referenční stavby, které získali certifikaci aktivního domu.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the heating system in the apartment building. The thesis consists of two parts - a project and a study. The project part focuses on the design of a heating system for a chosen building and consists of a written part and drawings. The written part includes a technological report, a calculation of heat losses, a design of a heating area and basic energy calculations. Drawings include a project documentation. The second part of this thesis is a study, containing an introduction in the technical solution of low-energy buildings and characteristic features of active houses. Reference buildings with active house certifications are mentioned at the end of this study.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVytápěnícze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectvytápění bytového domucze
dc.subjectotopná soustavacze
dc.subjectotopná tělesacze
dc.subjecttepelné ztrátycze
dc.subjectaktivní důmcze
dc.subjectúspora energiecze
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecze
dc.subjectHeatingeng
dc.subjectheating system in the apartment buildingeng
dc.subjectheating systemeng
dc.subjectheating elementseng
dc.subjectheat losseseng
dc.subjectactive houseeng
dc.subjectenergy savingseng
dc.subjectrenewable energy sourceseng
dc.titleVytápění bytového odmucze
dc.titleHeating System in the Apartment Buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePapež Karel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record