Show simple item record

Design of a centre of sheltered workshops

dc.contributor.advisorVychytil Jaroslav
dc.contributor.authorJiří Petráš
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:04Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:04Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600046505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84006
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu centra chráněných dílen v Turnově s ohledem na hlavní části stavební fyziky, kterými jsou akustika, tepelná a světelná technika. Výkresová část dokumentuje návrh konstrukčního řešení s ohledem na dispoziční uspořádání místností. Textovou část pak tvoří vhodně zvolené odstavce technické zprávy, předběžný statický výpočet vybrané konstrukční a materiálové varianty a oblast specializovaná na stavební fyziku. V té je posouzeno jednorozměrné šíření tepla u obalových konstrukcí, přenos zvuku vzduchem a materiálem přes dělicí konstrukce, dodržení požadavků z hlediska prostorové akustiky a splnění minimálních hodnot činitele denní osvětlenosti u místností s trvalým pobytem osob.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the project of a sheltered workshop located at Turnov with regard to the main parts of the building characteristics which are acoustics, thermal and light technology. Design part of the documents is focused on the project of the construction solution with the layout of the rooms.The text part is composed from the technical report and the preliminary static calculation of the selected construction material and specific part about building characteristics. As part latter I assess the one-dimensional heat distribution at the construction casing, sound transmission in the air and through the material used for the dividing construction, follow the requirements for rooms acoustics and the minimum values of daylight in rooms for permanent residence of persons.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectChráněné dílnycze
dc.subjectprostup teplacze
dc.subjectvzduchová neprůzvučnostcze
dc.subjectdoba dozvukucze
dc.subjectdenní osvětlenícze
dc.subjectSheltered workshopeng
dc.subjecttransmittance of thermal energyeng
dc.subjectairborne sound insulationeng
dc.subjectreverberation timeeng
dc.subjectdaylightingeng
dc.titleNávrh centra chráněných dílencze
dc.titleDesign of a centre of sheltered workshopseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeStibůrková Běla
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record