Show simple item record

Sanitary Project for Retirement home in Stodulky Focused on Fire Safety Issuedc.contributor.advisorKoubková Ilona
dc.contributor.authorPetr Pabouček
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:02Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:02Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600046205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84004
dc.description.abstractTato bakalářská práce je dělena na dvě části. V první části je zpracována rešerše na problematiku požárního vodovodu a přenosných hasicích přístrojů v domově důchodců. V první části rešerše se obsah zaměřuje na výčet jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení, jejich použití a výpočet. Ve druhé části rešerše je samotný návrh pro požárně bezpečnostní zařízení pro domov důchodců. Ve druhé části bakalářské práce je vypracován projekt zdravotně technických instalací (vodovod a kanalizace) a koncept požárně bezpečnostního řešení pro návrh vnitřních a vnějších odběrních míst a pro výpočet přenosných hasicích zařízení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is divided into two parts. In the first part there is a solved the issue of fire water supply and portable fire extinguishers in the retirement home. In the first part of the research, the content focuses on the list of individual fire safety devices, their use and calculation. In the second part of the research there is the proposal for fire safety equipment for the retirement home. In the second part of the bachelor thesis is elaborated a project of sanitary installations (water supply and sewerage) and the concept of fire safety solution for the design of internal and external supply points and for calculation of portable fire extinguishing systems.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPožární vodovodcze
dc.subjectpřenosné hasicí zařízenícze
dc.subjectvodovodcze
dc.subjectkanalizacecze
dc.subjectpožárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectpožární úsekcze
dc.subjectFire water supplyeng
dc.subjectportable fire extinguishing systemeng
dc.subjectwater supplyeng
dc.subjectsewerageeng
dc.subjectfire safety solutioneng
dc.subjectfire sectioneng
dc.titleZTI se zaměřením na požární zabezpečení v domově důchodců - Praha Stodůlkycze
dc.titleSanitary Project for Retirement home in Stodulky Focused on Fire Safety Issueeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJelínek Vladimír
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record