Show simple item record

Primary School Ventilationdc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorSabina Horáková
dc.date.accessioned2019-06-25T22:53:53Z
dc.date.available2019-06-25T22:53:53Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600042505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83995
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je větrání základní školy v Mníšku pod Brdy a je rozdělena do dvou částí. První část - koncepční řešení (generel) vytápění a větrání objektu základní školy, dokumentovaný koordinačními půdorysy, výpočty a průvodní zprávou. Druhá část - projekt vzduchotechniky ve formě rozšířené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, výpočet množství vzduchu, návrh dimenzí potrubí a distribučních prvků, návrh VZT jednotky, půdorysy a řezy.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the subject of ventilation of an elementary school in Mníšek pod Brdy and it is divided into two parts. First part - the conceptual solution of heating and ventilation of the elementary school's building, documented by coordination floor plans, calculations and the accompanying report. Second part - the ventilation project in the form of expanded project documentation for the issuance of building permit. Project documentation includes technical report, calculation of air volume, proposal of piping dimensions and distribution elements, proposal of air handling unit, floor plans and cuts.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZákladní školacze
dc.subjectprojekt vzduchotechnikycze
dc.subjectvzduchotechnikacze
dc.subjectElementary schooleng
dc.subjectventilation projecteng
dc.subjectair conditioningeng
dc.titleVětrání základní školycze
dc.titlePrimary School Ventilationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVeverková Zuzana
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record