Show simple item record

Ventilation System in the Administrative Buildingdc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorFrantišek Augustin
dc.date.accessioned2019-06-25T22:53:37Z
dc.date.available2019-06-25T22:53:37Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600020005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83983
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je navrhnout vhodný způsob větrání konkrétní administrativní budovy s ohledem na současné hygienické požadavky. Tj. zejména zajištění dodávky dostatečného množství čerstvého vzduchu na osobu a odvod škodlivin z pracovního prostředí vyprodukovaných člověkem. Tyto faktory, spolu s optimálně zvolenou teplotou interiéru, zásadně ovlivňují pohodu prostředí na pracovišti a tím pádem i pracovní výkon zaměstnanců. Výstupem této práce je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Obsahuje koncepci řešení větrání kancelářských prostor, sociálního zařízení a chlazení datového sálu. Byla spočtena bilance potřeby čerstvého vzduchu a tepelná zátěž jednotlivých místností. Kromě zajištění čerstvého vzduchu obyvatelům prostředí, byl projekt navržen a dimenzován pro odvod tepelné zátěže v letním období od tepelných zisků vnějšího prostředí a vybavení kanceláří.cze
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to design a suitable way of ventilation in a specific administrative building by considering the current sanitary requirements. This means in particular to provide a sufficient supply of fresh air per person and to extract CO2 emissions produced by workers. These factors, alongside with suitable choice of inside air temperature, have huge effect on comfort and productivity of workers. The result of this thesis is a project documentation. It consists of the design of ventilating office areas, bathroom areas and cooling of a small data center. Required supply of fresh air and heat load of each room were calculated. Besides the fresh air supply to all workers, the project was designed to cover the heat load, from outter and inner sources of heat, with its cooling capacity.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAdministrativní budovacze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectchlazenícze
dc.subjectpřímé volné chlazenícze
dc.subjectAdministrative buildingeng
dc.subjectventilationeng
dc.subjectcoolingeng
dc.subjectdirect free coolingeng
dc.titleVětrání administrativní budovycze
dc.titleVentilation System in the Administrative Buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePapež Karel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record