Show simple item record

Project of the family house in Srbíndc.contributor.advisorFiala Ctislav
dc.contributor.authorLenka Koubová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:53:33Z
dc.date.available2019-06-25T22:53:33Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600026705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83982
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu, který je řešen v pasivním standardu. Součástí bakalářské práce je úvodní rešerše k tématu pasivního domu, ve které je zahrnuta koncepce návrhu a odlišnosti od "běžné zástavby". Nejprve byl navržen konstrukční systém a skladby konstrukcí ve 2 variantách, že kterých je pak vybrána jedna a ta bude dále použita ve výkresové části této bakalářské práce. Všechny skladby konstrukcí jsou vyhodnoceny v programu Teplo 2017 EDU. Skladby jsou porovnány z hlediska svých tlouštěk, cen a enviromentálních vlastností. Následně je vypracována projektová dokumentace podle studie. Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu pro stavební povolení včetně vybraných částí ze stavebně konstrukčního řešení a technického zařízení budovy.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the project of the family house, which is solved in passive standard. Part of this bachelor's thesis is introductory research on topic of the passive house, which includes conception of design and differences from "common building". The construction system and the structures of the construction in 2 variants was designed at first. Then I chose one of the variants of structures of construction and it will be used in the drawing part of this bachelor thesis. All of structures are evaluated in a program called Teplo 2017 EDU. All structures are compared in their's thickness, prices and enviromental properties. Subsequently, the project documentation is drawn up according to the study. The project documentation is drawn up within the range for building permit including selected parts of the structural design solution and technical equipment of buildings.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpasivní důmcze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectkonstrukcecze
dc.subjectskladbycze
dc.subjectnucené větránícze
dc.subjectrekuperacecze
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacze
dc.subjectstupeň energetické náročnosticze
dc.subjectizolacecze
dc.subjectpassive houseeng
dc.subjectfamily houseeng
dc.subjectconstructionseng
dc.subjectstructureseng
dc.subjectforced ventilationeng
dc.subjectrecuperationeng
dc.subjectcoefficient of heat permeabilityeng
dc.subjectdegree of energy intensityeng
dc.subjectisolationeng
dc.titleProjekt rodinného domu v Srbíněcze
dc.titleProject of the family house in Srbíneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMukařovský Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record