Show simple item record

City Office Heating and Ventilation



dc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorVáclav Hába
dc.date.accessioned2019-06-25T22:53:32Z
dc.date.available2019-06-25T22:53:32Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600023305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83981
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována problematice vytápění a větrání budovy městského úřadu. Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu vytápění a větrání s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. Součástí tohoto koncepčního návrhu jsou koordinační půdorysy, průvodní zpráva a výpočty. Navržený koncept větrání je dále zpracován v úrovni rozšířené dokumentace pro vydání stavebního povolení, která obsahuje půdorysy, detaily křížení potrubí, řezy stoupacím potrubím, technickou zprávu a výpočty. Podkladem pro vypracování byla dokumentace stávajícího stavu stavby.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is devoted to the issue of heating and ventilation of the municipal office building. The aim of this work is to create a conceptual design of heating and ventilation with respect to the quality of indoor environment. This conceptual design includes coordination plans, accompanying report and calculations. The proposed ventilation concept is further elaborated at the extended building permit documentation, which includes floor plans, pipeline cross-sections, riser pipe cuts, technical report and calculations. The basis for the elaboration was documentation of the current state of the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVnitřní prostředícze
dc.subjectvytápěnícze
dc.subjectvětránícze
dc.subjectpotřeba teplacze
dc.subjectvýměna vzduchucze
dc.subjectvzduchotechnická jednotkacze
dc.subjectdistribuční elementycze
dc.subjectzpětné získávání teplacze
dc.subjectvzduchovodycze
dc.subjectIndoor environmenteng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectventilationeng
dc.subjectheat demandeng
dc.subjectair exchangeeng
dc.subjectair handling uniteng
dc.subjectdistribution elementseng
dc.subjectheat recoveryeng
dc.subjectductseng
dc.titleVytápění a větrání budovy městského úřaducze
dc.titleCity Office Heating and Ventilationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAdamovský Daniel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item





This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record