Show simple item record

Reconstruction of the Heating and Ventilation of a Residential Building after the Modification of the Perimetr Shelldc.contributor.advisorVeverková Zuzana
dc.contributor.authorJakub Doubrava
dc.date.accessioned2019-06-25T22:53:30Z
dc.date.available2019-06-25T22:53:30Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600022505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83980
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je návrh rekonstrukce topného systému stávajícího bytového domu v Karlových Varech včetně výběru vhodného topného zdroje. Zdroj tepla byl vybrán podle celkových nákladů, do kterých byly zahrnuty pořizovací náklady, roční náklady na údržbu a roční náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Součástí práce je koncepční návrh větrání jednotlivých bytů, podrobný výpočet tepelné ztráty domu, potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, návrh a regulace otopné soustavy a její projektová dokumentace.cze
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to design a reconstruction of the heating system of an existing residential building in Karlovy Vary, including the selection of a suitable heating source. The heating source was selected according to the total costs, which includes the initial investment costs, annual maintenance costs and annual energy costs for heating and hot water preparation. Part of the thesis is conceptual design of ventilation of individual flats, detailed calculation of heat loss of the building, calculation of heat demand for heating and hot water preparation, design and regulation of heating system and its design documentation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttepelné čerpadlocze
dc.subjectplynový kotelcze
dc.subjectzdroj vytápěnícze
dc.subjectrekonstrukce vytápěnícze
dc.subjectheat pumpeng
dc.subjectgas boilereng
dc.subjectheat sourceeng
dc.subjectReconstruction of the Heatingeng
dc.titleRekonstrukcce vytápění a větrání bytového domu po úpravě obvodového pláštěcze
dc.titleReconstruction of the Heating and Ventilation of a Residential Building after the Modification of the Perimetr Shelleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeUrban Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record