Show simple item record

Water supply and sewerage of guest house Sklenařice

dc.contributor.advisorFrolík Stanislav
dc.contributor.authorAnežka Šťástková
dc.date.accessioned2019-06-25T22:52:16Z
dc.date.available2019-06-25T22:52:16Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-593779704205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83923
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá hospodařením s vodou pro penzion ve Vysokém nad Jizerou, který je bez připojení k veřejné kanalizaci. Teoretická část analyzuje možné způsoby čištění a následné recyklace odpadních vod. Závěrem této části je výběr nejvhodnějšího řešení pro daný objekt. V praktické části je stanovena bilance spotřeby pitné vody, výpočet potřeby teplé vody, využití přečištěné odpadní vody, dimenze vodovodního potrubí a jeho tepelná izolace, akumulační nádrž přečištěných vod a dimenze vsakovacího zařízení pro přebytečné vyčištěné vody spolu s dešťovou vodou. Součástí je výkresová dokumentace a technická zpráva se všemi potřebnými specifikacemi.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the water management solutions for a guest house in Vysoké nad Jizerou, which is not connected to the public sewer system. The theoretical part provides the analysis of possible water cleaning methods and consequent wastewater reuse. At the end of this chapter, the best option for the house is selected. In the practical part of the thesis, the overall potable water consumption is determined together with the calculation of hot water needs, the utilization of cleansed wastewater, the dimensions of water pipes and their isolation and the accumulation water tank. Furthermore, the dimensions of the drainage system for the excess of cleaned and rain water are given. The last part of this work consists of drawing documentation and the technical report with all the required specifications.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVodovodcze
dc.subjectkanalizacecze
dc.subjectzpětné využití odpadních vodcze
dc.subjectdomácí čistírna odpadních vodcze
dc.subjectWater supplyeng
dc.subjectsewerageeng
dc.subjectwastewater reuseeng
dc.subjectwastewater treatmenteng
dc.titleHospodaření s vodou v penzionu ve Sklenařicíchcze
dc.titleWater supply and sewerage of guest house Sklenařiceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeVyoralová Zuzana
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record