Show simple item record

Wellness Center - Internal Water Supply and Hot Water Heatingdc.contributor.advisorJelínek Vladimír
dc.contributor.authorLucie Kyselová
dc.date.accessioned2019-06-25T22:52:14Z
dc.date.available2019-06-25T22:52:14Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-593779674905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83917
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je návrh vnitřního vodovodu a ohřevu TV ve Wellness Centru v Liberci. Ve studijní části jsou vypsané normové zásady, hygienické předpisy a zdroje vody. V projektové části jsou navržené dimenze vnitřního vodovodu, návrh ohřevu TV, výpočet bilance potřeby vody a hydraulické posouzení vodovodního potrubí dle platných vyhlášek a norem.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the proposal of the internal water pipeline and heating of TV in the Wellness Center in Liberec. In the study part, the standartized principles, hygienic regulations and water resources are listed. In the project part , the dimensions of internal water pipeline, plan of heating of TV, calculation balancec of the necessity of water and hydraulic evalution of the water pipeline are designed according to valid regulations and norms.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVnitřní vodovodcze
dc.subjectpříprava TVcze
dc.subjectzdroje vodycze
dc.subjectbilance potřeby vodycze
dc.subjecttepelné čerpadlocze
dc.subjectsolární kolektorycze
dc.subjectIndoor water supplyeng
dc.subjectTV preparationeng
dc.subjectwater sourceseng
dc.subjectwater needs balanceeng
dc.subjectheat pumpeng
dc.subjectsolar collectorseng
dc.titleWellness centrum - vnitřní vodovod a ohřev TUVcze
dc.titleWellness Center - Internal Water Supply and Hot Water Heatingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeUrban Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record