Show simple item record

The live cycle of building in information model in terms of fire safety

dc.contributor.advisorWald František
dc.contributor.authorTereza Havlíčková
dc.date.accessioned2019-06-24T22:54:42Z
dc.date.available2019-06-24T22:54:42Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-884677387005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83888
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na informační model budovy a jeho využití v požární bezpečnosti staveb po celou dobu životnosti. První části obsahuje shrnutí problematiky požární bezpečnosti, dokladů k požárně bezpečnostním zařízením, požární ochrany památkových objektů a informačního modelu budovy. V druhé části je cílem popsat požární bezpečnost v průběhu životního cyklu budovy za běžného provozu, při změně užívání a pro památkové objekty. V rámci řešeného příkladu je vytvořen vzor možného vložení Jednotných dokladů ke stavbě a kontrol provozuschopnosti do sdíleného informačním modelu budovy.cze
dc.description.abstractThe thesis focuses on building information modeling that can be used in fire safety for whole lifetime of building. The first part describes current state of the art of fire safety, inspection reports of fire safety equipment, fire protection of heritage objects and the building information model. Second part focuses on fire safety for whole lifetime of building during operation maintenance, change of use and heritage objects. The third part deals with an exaple, which presents uniform documents for building and inspection reports in shared building information model.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInformační model budovycze
dc.subjectBIMcze
dc.subjectpožární bezpečnostcze
dc.subjectjednotné doklady ke stavběcze
dc.subjectpožární ochrana historických objektůcze
dc.subjectpožárně bezpečnostní zařízenícze
dc.subjectživotní cyklus budovycze
dc.subjectBuilding information modeling; BIM; fire safety; uniform documents for building; fire safety of heritage objectseng
dc.subjectfire safety equipment; building life cycleeng
dc.titleŽivotní cyklus budovy v informačním modelu z hlediska požární bezpečnosticze
dc.titleThe live cycle of building in information model in terms of fire safetyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeDobiáš Martin
theses.degree.disciplineIntegrální bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record