Show simple item record

Design of Multi-storey Wooden Building and BIM Application Possibility.dc.contributor.advisorKuklík Petr
dc.contributor.authorJan Šebek
dc.date.accessioned2019-06-24T22:54:32Z
dc.date.available2019-06-24T22:54:32Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323824105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83876
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na využití nových dostupných prostředků pro navrhování dřevěných konstrukcí. Byla vypracována výkresová dokumentace a statický výpočet základních nosných prvků dle zadaného rozsahu s využitím metod pro aplikaci BIM. Došlo na porovnání výsledků výpočtu ve 2D modelu a ve 3D modelu. Následně byl vymodelován 3D model celé budovy. Budova je čtyřpodlažní bytový dům. Nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové a vnitřní nosné dřevěné rámové panely a železobetonové jádro. Stropní konstrukce je z dřevěných trámů. Objekt je zastřešen pomocí sedlové střechy, která je rozdělena do tří částí. Nosná konstrukce dvou části je tvořena vazníky s prolisovanými trny a nosná konstrukce třetí části je tvořena vaznicovým krovem. Veškeré skladby dřevěných montovaných panelů jsou difúzně otevřené konstrukce.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on using new available resources for designing timber structures. Project documentation and static calculation of basic carrying elements according to entered extent were done with using methods for BIM application. The results of calculation in 2D model and 3D model were compared. After that the 3D model of the whole building was made. The building is four-storey residential house. The load-bearing structure is made of peripheral and internal load-bearing wooden frame panels. and reinforced concrete center. The ceilling structure is made of wooden beams. Object has saddle roof, which is divided into three parts. The load-bearing structure of two parts is made of tie beams with gang-nails and load-bearing structure of third part is made of roof frame. All of the wooden structeres of prefab panels are difussion open construction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDřevostavbacze
dc.subjectnosná konstrukcecze
dc.subject3D modelcze
dc.subject2D modelcze
dc.subjectkrovcze
dc.subjectWooden houseeng
dc.subjectload-bearing structureeng
dc.subject3D modeleng
dc.subject2D modeleng
dc.subjectroof frameeng
dc.titleNávrh vícepodlažní dřevostavby a možnosti aplikace BIM.cze
dc.titleDesign of Multi-storey Wooden Building and BIM Application Possibility.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJirka Ondřej
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record