Show simple item record

INNOCUBE - centre of innovation Mladá Boleslav

dc.contributor.advisorLinhartová Eva
dc.contributor.authorPetra Vojtková
dc.date.accessioned2019-06-24T22:54:18Z
dc.date.available2019-06-24T22:54:18Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323098805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83867
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem Inovačního centra v Mladé Boleslavy. Vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu. Urbanistická studie se zabývala návrhem nového administrativního centra Mladé Boleslavy a řešení dopravy v okolí areálu Škoda Auto. Budova je jak svou filozofií tak svou koncepcí v území spojnicí mezi závodem Škoda Auto a městem Mladá Boleslav. Je tedy umístěn na pomezí dvou náměstí, kdy na jedné straně je dominanta Hlavní administrativní budovy Škoda Auto a na druhé je dominantou budova Radnice. Hlavním cílem bylo navrhnout budovu s krátkodobě i dlouhodobě pronajímatelnými jednotkami pro práci a jednání. Celková filozofie budovy je maximální variabilita pracovních, jednacích a relaxačních prostor pro zvenku příchozí osoby. Další doplňkové funkce jsou zde výstavní a prezentační prostory a kavárna. Interiér je koncipován tak, aby umožňoval výběr prostředí dle specifických požadavků příchozích. Koncept návrhu je ukončení námi navrženého zelného pásu, který prochází územím a navazuje na pomyslný zelený prstenec kolem města Mladá Boleslav. Ukončení je navrženo konceptem "zelené koule", tedy budovy kulatých a lehkých tvarů s ocelovou fasádou porostlou zelení. Tvoří kontrast k okolním ostrým hranám formálních administrativních budov.cze
dc.description.abstractThis Master´s thesis deals the design Inovation centre in Mladá Boleslav. It based on urbanistic study elaborated in framework pre-diploma project. The urbanistic study deals the design new administrative centre in Mladá Boleslav and solution transport solutions around Škoda Auto areal. Building is is both its philosophy and its end in the area connecting line between Škoda Auto and city Mladá Boleslav. It is situated the border of two squares, where in the one side is dominant of the Main office Building Škoda Auto and in the second side is dominant of the town hall. The main goal was to design building with rentable units in the short and long term for work and meetings. Overall philosophyof building is the maximum variability of working, meeting and relaxing spaces for the outside of the incoming person. Other additional functions are showcasing and presentation spaces and cafe. The interier is designed to allow environment according to specific requirements of incoming. The concept of design is the end of the green belt, which passes through the area and follows the imaginary green ring around the city Mladá Boleslav. The end is designed by the "green ball" concept, hus, a round-shaped building with a steel façade with green. it forms a contrast to the surrounding sharp edges of formal office buildings.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectadministrativní budovacze
dc.subjectzelená fasádacze
dc.subjectocelová fasádacze
dc.subjectkavárnacze
dc.subjectbetonová stavbacze
dc.subjectměsto Mladá Boleslavcze
dc.subjectAdministration buildingeng
dc.subjectgreen facadeeng
dc.subjectsteel facadeeng
dc.subjectcafeeng
dc.subjectconcrete buildingeng
dc.subjectcity Mladá Boleslaveng
dc.titleINNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslavcze
dc.titleINNOCUBE - centre of innovation Mladá Boleslaveng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeDvořák Jakub
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record