Show simple item record

INNOCUBE - centre of innovation Mladá Boleslavdc.contributor.advisorLinhartová Eva
dc.contributor.authorDavid Ryšánek
dc.date.accessioned2019-06-24T22:53:50Z
dc.date.available2019-06-24T22:53:50Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323082105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83846
dc.description.abstractTématem diplomové práce je návrh inovačního centra automobilky ŠKODA AUTO a.s., v Mladé Boleslavi. Pozemek, na kterém je stavba navržena, je součástí návrhu urbanistické studie, zpracované v předdiplomním projektu. Cílem urbanistického návrhu bylo propojení potřeb závodu škoda auto a.s. a města Mladá Boleslav v konceptu nové městské části, na kterou byly kladeny specifické požadavky. Koncept měl také řešit stávající problémy Města Mladá Boleslav, týkajících se především dopravy. Inovační centrum je součástí nového městského centra Mladé Boleslavi, v průsečíku os významných pěších koridorů mezi areálem automobilky ŠKODA AUTO a.s. a třídou Václava Klimenta, kterému dominuje budova hlavního sídla automobilky - Pentagon a nová radnice města Mladá Boleslav. Zároveň je umístěno na kraji přilehlého parku. Tvar budovy má reflektovat její nekonvenčnost, která má podpořit inovativní myšlenky návštěvníků. Budova inovačního centra je navržena jako hmoty dvou propojujících se různě velkých koulí, které mají evokovat jednak propojení dvou světů - "světu Škoda" a okolního světa a jednak může její tvar připomínat žárovku, jako symbol inovace. Vnitřní prostor menší kulové hmoty slouží k reprezentativním účelům společnosti, vystavování nových produktů a k hromadným prezentačním akcím společnosti pro přibližně 250 návštěvníků. Vnitřní prostor větší kulové plochy slouží k jednání, prezentacím a ke konferencím jak pro zaměstnance automobilky ŠKODA AUTO a.s., tak i pro externí společnosti nebo obchodní partnery.cze
dc.description.abstractThe topic of the thesis is a design of the centre of innovation of the SKODA AUTO company in Mlada Boleslav. The land, where the building is designed, is a part of an urban project, which was made in the sub-base project for the thesis. The aim of the urban project was to link the needs of the plant SKODA AUTO a.s. and the city of Mlada Boleslav in the concept of the new city district, to which specific requirements were laid. The concept should also solve the current problems of Mlada Boleslav, particularly the traffic. The Innovation Center is part of the new city center of Mlada Boleslav, to which dominates the new town hall of Mladá Boleslav and the building of the main headquarters of the company, called "Pentagon", laid between the ŠKODA AUTO car factory and the street of Vaclav Kliment. It is located at the intersection of the axes of major pedestrian paths. It is also located at the edge of the adjacent park. The shape of the building should reflect its unconventionality, which should support the innovative ideas of the visitors. The building of innovation center is designed as a mass of two mutually interconnecting different sized spheres, which should evoke the interconnection of two worlds - the "world" of SKODA AUTO company and the surrounding world, and its shape can also commemorate the bulb, which can be the symbol of innovation. The interior of the smaller spherical mass is used for representative purposes of the company, exhibiting new products and for mass presentation events of the company for approximately 250 visitors. The inner space of the larger spherical area serves for meetings, presentations and conferences for employees of ŠKODA AUTO a.s., as well as for external companies or business partners.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectcentrum inovacecze
dc.subjectpropojení myšlenkových světůcze
dc.subjectreprezentování společnosticze
dc.subjectnekonvenční prostorcze
dc.subjectinspirativní atmosféracze
dc.subjectsymbol inovacecze
dc.subjectorganická hmotacze
dc.subjectinnocubecze
dc.subjectcenter of innovationeng
dc.subjectinterconnection of worlds of ideaseng
dc.subjectrepresentingeng
dc.subjectrepresenting the companyeng
dc.subjectinspiring atmosphereeng
dc.subjectsymbol of innovationeng
dc.subjectorganic shapeeng
dc.subjectinnocubeeng
dc.titleINNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslavcze
dc.titleINNOCUBE - centre of innovation Mladá Boleslaveng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDanda Vratislav
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record