Show simple item record

Church in Sekerkovy Loučky village

dc.contributor.advisorKotas Patrik
dc.contributor.authorŠárka Müller
dc.date.accessioned2019-06-24T22:52:36Z
dc.date.available2019-06-24T22:52:36Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323041105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83794
dc.description.abstractTématem diplomové práce je návrh kostela ve vesnici Sekerkovy Loučky v obci Mírová pod Kozákovem. Pozemek se nachází v zastavěné části vesnice, nedaleko staré návsi v těsné blízkosti rybníka. Navržený objekt je uvažován jako nová kulturní a krajinná dominanta v dané lokalitě, čemuž odpovídá i výrazné hmotové řešení a celkové architektonické ztvárnění budovy. Kostel navazuje na stávající kompozici krajiny a vytváří v ní nový orientační bod. Zároveň stavba respektuje vesnický charakter okolí, měřítko objektu vychází z měřítka okolní zástavby. Součástí návrhu je i řešení bezprostředního okolí kostela. Nově navržená křížová cesta vede od staré návsi, přes předprostor kostela, podél rybníka až k nové zástavbě. Tato cesta zlepšuje pěší prostupnost a dodává tomuto propojení příběh.cze
dc.description.abstractThe subject of the master thesis is a design of a church in Sekerkovy Loučky village in Mírová pod Kozákovem municipality. The plot is located in built-up part of the village, near the old village center and a close proximity of a pond. Designed building is supposed to be a new cultural and landscape monument, which is reflected in the expressive mass and in the overall architectural design. The church follows current landscape composition and creates a new landmark. It also respects the village appearance of its surroundings. Scale of the church comes out of scale of buildings in the neighborhood. Part of the design is dedicated to a solution of an immediate surroundings. The newly designed Way of the Cross leads from the old village center through the church plaza alongside the pond to the new residential area. This route allows easier movement for pedestrians through the village and also adds an interesting story.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkostelcze
dc.subjectvesnicecze
dc.subjectkrajinacze
dc.subjectrybníkcze
dc.subjectorientační bodcze
dc.subjectchurcheng
dc.subjectvillageeng
dc.subjectlandscapeeng
dc.subjectpondeng
dc.subjectlandmarkeng
dc.titleKostel ve vesnici Sekerkovy Loučkycze
dc.titleChurch in Sekerkovy Loučky villageeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeHemer Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record