Show simple item record

Optimization of reballancing of bike sharing systems

dc.contributor.advisorJakob Michal
dc.contributor.authorKristián Kuľka
dc.date.accessioned2019-06-20T22:52:39Z
dc.date.available2019-06-20T22:52:39Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-762877386505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83506
dc.description.abstractSystémy zdieľaných bicyklov sa stávajú stále viac dôležitejšou súčasťou verejnej dopravy. Flexibita, ktorú tieto systémy ponúkajú, je spojená s nepravidelnými a nesymetrickými jazdami, ktoré spôsobujú nevyváženie systému. Vo výsledku teda v niektorých oblastiach mesta chýbajú bicykle a naopak iné oblasti sú preplnené. Táto bakalárska práca sa zaoberá problémom vyvažovania tzv. voľne plavúceho systému zdieľaných bicyklov, ktorý rieši pomocou odmeňovacích stratégií, s cieľom motivovať užívateľov, aby na konci svojej jazdy zaparkovali bicykle do vyťažených oblastí. Cieľom práce je definovať problém vyvažovania, navrhnúť odmeňovacie stratégie, ktoré budú tento problém riešiť, implementovať tieto stratégie a vyhodnotiť ich efektivitu na reálnych instanciách problémov vyvažovania. Výsledkom práce je návrh a implementácia dvoch odmeňovacích stratégií a taktiež plne konfigurovateľný a funkčný simulačný systém, na ktorom boli obe stratégie vyhodnotené a ktorý taktiež dokáže graficky zvizualizovať priebeh simulácie. Na záver prebehla analýza výsledkov odmeňovacích stratégií a diskusia k možnému zlepšeniu.cze
dc.description.abstractBicycle-sharing systems are becoming more important part of public transportation. Flexibility, which they offer, comes with irregular and asymmetric flow patterns of the bikes which causes imbalance problems. As a result of these problems some zones of the city are nearly without any bicycles and the other ones are overfilled with them. This bachelor thesis deals with the problem of rebalancing free-floating bicycle-sharing systems. It solves this problem using incentive strategies with the aim of motivating users to change their target destination so that they park bicycles in the busy or empty zones. The goal of this thesis is to define the problem of rebalancing, design and implement incentive strategies which will solve this problem and evaluate effectivity of these strategies based on the realistic instances of rebalancing problems. The result of the thesis is the design and implementation of 2 incentive strategies, fully functional and configurable simulation system which can evaluate incentive strategies and graphically visualise process of simulation. At the end, the results of effectivity of incentive strategies were analysed and there was also discussion about possible improvements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectsystém zdieľaných bicyklovcze
dc.subjectvyvažovaniecze
dc.subjectodmeňovaniecze
dc.subjectvoľne plavúcicze
dc.subjectzdieľaná mobilitacze
dc.subjectbicycle-sharing systemeng
dc.subjectrebalancingeng
dc.subjectincentivizationeng
dc.subjectfree-floatingeng
dc.subjectshared mobilityeng
dc.titleOptimalizace vyvažování systémů sdílených kolcze
dc.titleOptimization of reballancing of bike sharing systemseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKlán Petr
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record