Show simple item record

Dowry Towns of the Queens of Bohemia - API for distributing graphic modelsdc.contributor.advisorChludil Jiří
dc.contributor.authorMartin Čapek
dc.date.accessioned2019-06-20T22:51:59Z
dc.date.available2019-06-20T22:51:59Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-695599686705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83474
dc.description.abstractTato práce popisuje návrh a vývoj REST API pro editor virtuální reality. První část je věnována analýze funkčním požadavkům editoru virtuální reality a nefunkčním požadavkům na API, analýze nástrojů pro návrh API a stanovení výběrové metodiky pro tyto nástroje. Z této metriky nám vyjde nejlépe ohodnocený nástroj Swagger. V návrhové části je vytvořen doménový model databáze, který vychází ze současného stavu databáze projektu Věnná města českých královen. Funkční požadavky editoru virtuální reality jsou pokryty koncové body. Provede se návrh API s použitím nástroje Swagger a popíší se technologie potřebné pro vývoj. Dále je popsán vývoj API, tutoriál pro vytvoření jednoduchého REST API a implementace funkčního prototypu. Nakonec je funkční prototyp podroben automatizovaným a integračním testům.cze
dc.description.abstractThis work describes the design and development of the REST API for the virtual reality editor. The first part is devoted to the analysis of the functional requirements of the virtual reality editor and the non-functional requirements of the API, the analysis of API design tools and the definition of the selection methodology for these tools. This selection gives us the best rated tool Swagger. In the design part, a domain model of the database is created, which is based on the contemporary state of the database of the project Dowry Towns of the Queens of Bohemia. The virtual reality editor's functional requirements are covered by endpoints. An API design is performed using Swagger and the technologies needed for development are described. Next is described API development, tutorial for creating simple REST API and implementation of functional prototype. Finally, the functional prototype is subjected to automated and integration tests.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvývoj APIcze
dc.subjectfunkční prototypcze
dc.subjectvirtuální realitacze
dc.subjecthistorické modely budovcze
dc.subjectNode.jscze
dc.subjectSwaggercze
dc.subjectAPI developmenteng
dc.subjectfunctional prototypeeng
dc.subjectvirtual realityeng
dc.subjecthistorical models of buildingseng
dc.subjectNode.jseng
dc.subjectSwaggereng
dc.titleVěnná města českých královen - API pro ditribuci grafických modelůcze
dc.titleDowry Towns of the Queens of Bohemia - API for distributing graphic modelseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePauš Petr
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record