Show simple item record

Construction and analysis of the graph of social network professional communities

dc.contributor.advisorFrajták Karel
dc.contributor.authorAdel Shavalieva
dc.date.accessioned2019-06-19T22:53:39Z
dc.date.available2019-06-19T22:53:39Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-988756828305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83448
dc.description.abstractAnalýza sociálních sítí je studiem sociálních sítí, které se zabývají sociálními vztahy z hlediska teorie sítí. Je široce používán v řadě aplikací a oborů, např. výběr segmentů uživatelů pro cílené reklamní kampaně nebo společné filtrování. Síťová analýza zahrnuje sběr a akumulaci dat, modelování sítí a vzorků, analýzu uživatelských charakteristik a chování. Cílem práce je vyvinout model pro analýzu grafu sociální sítě. Je zvažován problém nedostatku připravené metody pro identifikaci zájmů uživatelů sociální sítě na základě komunit, ve kterých se nacházejí. K vyřešení tohoto problému byl vytvořen model sociální sítě ve formě váženého grafu a klastrování dat na základě jejich specifických vlastností bylo implementováno na základě materiálů sociálních sítí.cze
dc.description.abstractSocial Network Analysis is a study of social networks that considers social relationships in terms of network theory. It is widely used in a number of applications and disciplines, e.g. selection of user segments for targeted advertising campaigns or collaborative filtering. Network analysis includes data collection and accumulation, network and sample modeling, analysis of user characteristics and behavior. The object of the thesis is to develop a model for analyzing the social network graph. The problem of the lack of a ready-made method for identifying the interests of users of a social network based on the communities they are in is considered. To solve this problem, a social network model was constructed in the form of a weighted graph, and data clustering based on their specific features was implemented on the basis of social network materials.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectsociální sítěcze
dc.subjectkomunitní detekcecze
dc.subjectshlukovánícze
dc.subjectgrafycze
dc.subjectvizualizace grafůcze
dc.subjectsocial networkeng
dc.subjectcommunity detectioneng
dc.subjectclusteringeng
dc.subjectgraphseng
dc.subjectgraph visualizationeng
dc.titleConstruction and analysis of the graph of social network professional communitiescze
dc.titleConstruction and analysis of the graph of social network professional communitieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeTumakov Dmitrii
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOpen Informaticscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record