Show simple item record

The weather station for SmartHome based on the Arduino platformdc.contributor.advisorKubalík Pavel
dc.contributor.authorMichal Švec
dc.date.accessioned2019-06-19T22:53:16Z
dc.date.available2019-06-19T22:53:16Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-862366033705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83426
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem prototypu meteorogické stanice založené na platformě Arduino spolu s doprovodnou mobilní aplikací pro platformu Android. Součástí práce je analýza existujících řešení, návrh, implementace a testování navrženého prototypu meterologické stanice a její doprovodné mobilní aplikace. Výsledný prototyp meteorologické stanice, který vznikl v průběhu této práce, měří teplotu, vlhkost a nadmořský tlak, dále tyto naměřené údaje umí posílat pomocí emailu, SMS nebo Bluetooth. Doprovodná aplikace se stanicí komunikuje pomocí Bluetooth nebo SMS zpráv. Výsledek této práce slouží jako základ pro budoucí vývoj pokročilých meterologických stanic založených na platformě Arduino.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is about the development of prototype meteorological station based on the Arduino platform together with its companion mobile application for the Android platform. This thesis includes analysis of existing solutions, design, implementation and testing of prototyped meteorological station and its companion mobile application. The resulting prototype of a meteorological station, which was created during this work, measures temperature, humidity and atmospheric pressure, furthermore, it can send these measurements via email, SMS or Bluetooth. The mobile companion application communicates with a meteorological station via Bluetooth or SMS. The result of this work will serve as a basis for future development of advanced meteorological stations based on the Arduino platform.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmeteorologická stanicecze
dc.subjecthardwarový prototypcze
dc.subjectmobilní aplikacecze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectAndroidcze
dc.subjectBluetoothcze
dc.subjectGSM/GPRScze
dc.subjectmeteorological stationeng
dc.subjecthardware prototypeeng
dc.subjectmobile applicationeng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectAndroideng
dc.subjectBluetootheng
dc.subjectGSM/GPRSeng
dc.titleMeteorologická stanice v chytré domácnosti založená na platformě Arduinocze
dc.titleThe weather station for SmartHome based on the Arduino platformeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHülle Robert
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record