Show simple item record

Design inclined belt conveyor

dc.contributor.advisorŠtoček Ondřej
dc.contributor.authorVít Kahoun
dc.date.accessioned2019-06-19T22:52:54Z
dc.date.available2019-06-19T22:52:54Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-780960730505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83413
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šikmého pásového dopravníku pro přepravu kopaného štěrku dle zadaných parametrů. Je zde proveden jeho funkční výpočet dle normy ČSN 26 3102 spolu s ČSN ISO 5048. Bakalářská práce obsahuje i popis jednotlivých konstrukčních částí dopravníku, kontrolní výpočet rámu, řešení pohonu dopravníku a návrh mechanického napínání pásu. K práci je přiložena výkresová dokumentace.cze
dc.description.abstractBachelor thesis focuses on the constructional design of the inclined belt conveyor given over the transport of the rinsed gravel by the assigned parameters. It's functional calculation according to the norm ČSN 26 3102 together with ČSN ISO 5048 is performer. The bachelor thesis includes the description of individual constructional parts of belt conveyor, the checking calculation of the frame, solution of the belt's conveyor drive and a suggestion of the mechanical tightening of the belt. It is enclosed drawing documentary materials with this thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPásový dopravníkcze
dc.subjectdopravní páscze
dc.subjectválečková stolicecze
dc.subjectpohon dopravníkucze
dc.subjectnapínací zařízenícze
dc.subjectpříhradový nosníkcze
dc.subjectštěrkcze
dc.subjectBelt conveyoreng
dc.subjectconveyer belteng
dc.subjectidlereng
dc.subjectdrive of conveyereng
dc.subjecttension systémeng
dc.subjecttruss beameng
dc.subjectgraveleng
dc.titleNávrh šikmého pásového dopravníkucze
dc.titleDesign inclined belt conveyoreng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŠtádler Marek
theses.degree.disciplineKonstruování podporované počítačemcze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record