Show simple item record

Design of manipulator for leaf spring testing

dc.contributor.advisorHavlíček Martin
dc.contributor.authorKristina Bittmannová
dc.date.accessioned2019-06-19T22:52:41Z
dc.date.available2019-06-19T22:52:41Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-780405988005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83407
dc.description.abstractTato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh manipulátoru k lince na speciální kompozitové listové pružiny firmy Mubea. Úvod práce se zaměřuje na rešerši, která zahrnuje základní informace o firmě Mubea, základy automatizace, typy pohonných zařízení a lineárních vedení, které následně aplikuji na manipulátor. Dále se práce zaměřuje na sestavení pracovišť AP2 a AP3 pro nejoptimálnější výsledky. V práci jsou uvedeny výpočty všech pohonných zařízení a míst, na které firma kladla požadavky pro kontrolní výpočet. K práci jsou přiloženy sestavné výkresy manipulátoru.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis contains a design of manipulator to line for special composite leaf springs for the company Mubea. The introduction focuses on a research that includes basic information about Mubea, the basics of an automation, types of propulsion and linear guides, which I then apply to the manipulator. Furthermore, the work focuses on the compilation of AP2 and AP3 workplaces for the best results. In this work are given calculations of all driving devices and places, where the company required that. The work includes attached drawings of the manipulator.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmanipulátorcze
dc.subjectlineární vedenícze
dc.subjectkompozitová listová pružinacze
dc.subjectMubeacze
dc.subjectmanipulatoreng
dc.subjectlinear guideseng
dc.subjectcomposite leaf springeng
dc.subjectMubeaeng
dc.titleNávrh manipulátoru pro testování listových pružincze
dc.titleDesign of manipulator for leaf spring testingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeUkašíková Milada
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record