Show simple item record

Data vault modeling methodology application for ETL processesdc.contributor.advisorHrnčíř Lukáš
dc.contributor.authorPeter Kolárovec
dc.date.accessioned2019-06-19T22:52:17Z
dc.date.available2019-06-19T22:52:17Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-762877366105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83395
dc.description.abstractV práci sa zaoberám metodikou modelovania Data Vault v spojení s budovaním dátového skladu a prenosmi dát - ETL procesmi. Analyzujem možnosti rozvoja interného ETL nástroja firmy Neit Consulting s. r. o. Ako jej zamestnanec predstavujem nové, nezávislé riešenie pre dynamické generovanie spustiteľného SQL kódu na prenos dát. Generovanie prebieha na základe dát uložených v relačnej databáze a znalostných modulov, ktoré obsahujú volania API funkcií pre dynamické dopĺňanie informácií. Toto rozšírenie je poskytnuté voľne a môže slúžiť komukoľvek ako základ pre jeho ETL nástroj.cze
dc.description.abstractIn this thesis, I deal with the Data Vault modeling technique in conjunction with building a data warehouse and transferring the data - ETL processes. I analyze the development opportunities of intern ETL tool made by Neit Consulting Ltd. As its employee, I present a new, independent solution for dynamically generated runnable SQL code transferring the data. The generating is based on metadata stored in a relational database and knowledge modules, which contain API calls for dynamical insert of the data. This extension is free to use, and it may serve to whomever as a base for their ETL tooleng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdátový skladcze
dc.subjectautomatizáciacze
dc.subjectETLcze
dc.subjectData Vaultcze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectSQLcze
dc.subjectmetadátacze
dc.subjectdynamická interpretáciacze
dc.subjectdata warehouseeng
dc.subjectautomatizationeng
dc.subjectETLeng
dc.subjectData Vaulteng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectSQLeng
dc.subjectmetadataeng
dc.subjectdynamic interpretationeng
dc.titleVyužití metodiky Data vault pro ETL procesycze
dc.titleData vault modeling methodology application for ETL processeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFriedjungová Magda
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record