Show simple item record

Visualization of 3-dimensional solar surface datadc.contributor.advisorRichtr Radek
dc.contributor.authorVojtěch Tomas
dc.date.accessioned2019-06-19T22:51:55Z
dc.date.available2019-06-19T22:51:55Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-695599710805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83382
dc.description.abstractPráce se zabývá možnostmi vizualizace vícerozměrných dat. Cílem práce je vybrat a implementovat vhodné vizualizační metody. V práci jsou dále rozebrány výpočetní metody numerické integrace, interpolace a konstrukce geometrie, které se pojí s vizualizačními metodami. Vybrané metody a algoritmy jsou implementovány ve formě prototypu, jehož design se zaměřuje na fyzikální přesnost zobrazení, srozumitelnost, možnosti aproximace hodnot, výkon, ale i portabilitu. Prototyp je implementován pomocí webových technologií (JavaScript a WebGL), výpočetní část je implementována v jazyce Python. Prototyp umožňuje zobrazení na LCD stěně v prostředí SAGE2 a na 3D monitoru. Součástí prototypu je implementace Python balíčku umožňující rychlou integraci a interpolaci. Implementovaný prototyp byl uživatelsky otestován. Testování obsahuje také porovnání rychlosti implementovaných matematických metod s implementací totožných metod v balíčku SciPy.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the possibilities of multidimensional data visualization. The aim is to select and implement a suitable vector field visualization methods. The thesis includes an analysis of numerical integration methods, interpolation methods, and geometry construction algorithms. Based on the analysis, the thesis presents the design of a prototype visualization application. The design focuses on physical accuracy and clarity of the visualization, value approximation, performance, and also portability. The prototype is implemented using web technologies (JavaScript and WebGL) and works also in SAGE2 environment; the computation components of the application are implemented in Python. The thesis includes the evaluation of the user tests as well as a performance comparison of the implemented mathematical methods with the corresponding methods implemented in SciPy module.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvektorové polecze
dc.subjectvícerozměrná datacze
dc.subjectvizualizace datcze
dc.subjectinterpolační metodycze
dc.subjectsrozumitelnost vizualizacecze
dc.subjectvector fieldeng
dc.subjectmultidimensional dataeng
dc.subjectdata visualizationeng
dc.subjectinterpolation methodseng
dc.subjectclarity of visualizationeng
dc.titleVizualizace 3-rozměrných dat slunečního povrchucze
dc.titleVisualization of 3-dimensional solar surface dataeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠvanda Michal
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record