Show simple item record

Automatization of software testing on various versions of the Apache Spark platformdc.contributor.advisorJuraszek Adam
dc.contributor.authorKarolína Radovská
dc.date.accessioned2019-06-19T22:51:54Z
dc.date.available2019-06-19T22:51:54Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-695599948205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83379
dc.description.abstractPráce se zabývá automatizací testování distribuovaného softwaru na platofrmě Apache Spark se zaměřením na chyby vstupně-výstupních formátů způsobené odlišností různých verzí komponent ekosystému Apache Hadoop. Teoretická část se věnuje ekosystému Apache Hadoop a jeho komponentám s důrazem na Apache Spark a datové formáty. V praktické části je navržen a implementován nástroj pro automatické testování distribuovaného softwaru založeného na platformě Apache Spark. Implementovaný nástroj automaticky spouští nakonfigurovaný Hadoop cluster a na základě uživatelem dodané konfigurace spouští podmnožinu definovaných testů. Nástroj je implementován ve skriptovacím jazyce bash. Hadoop cluster je vytvořen pomocí technologie VirtualBox.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with automation of testing of distributed software on Apache Spark with focus on input-output format errors caused by different versions of Apache Hadoop ecosystem components. The theoretical part deals with the Apache Hadoop ecosystem and its components with an emphasis on Apache Spark and data formats. In the practical part a tool for automatic testing of distributed software is designed and implemented, based on Apache Spark platform. The implemented tool automatically runs the configured Hadoop cluster along with a subset of predefined tests based on the user supplied configuration. the tool is implemented in bash scripting language. Hadoop cluster is created using VirtualBox technology.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectekosystém Hadoopcze
dc.subjectApache Sparkcze
dc.subjectbig data testovánícze
dc.subjectautomatické testovánícze
dc.subjectHadoop ecosystemeng
dc.subjectApache Sparkeng
dc.subjectbig data testingeng
dc.subjecttest automationeng
dc.titleAutomatizace testování softwaru na různých verzích platformy Apache Sparkcze
dc.titleAutomatization of software testing on various versions of the Apache Spark platformeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFriedjungová Magda
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record