Show simple item record

Adversarial Machine Learning for Detecting Malicious Behavior in Network Security

dc.contributor.advisorLisý Viliam
dc.contributor.authorMichal Najman
dc.date.accessioned2019-06-18T22:52:09Z
dc.date.available2019-06-18T22:52:09Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.identifierKOS-860412724105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83348
dc.description.abstractAdversarialní strojové učení má v principu dva cíle: navrhnout útočníka, který je schopen obejít detektor; a detektor, který úspěšně detekuje dané útočníky. Tyto protichůdné motivy jsou v této práci modelovány pomocí teorie her a je předpokládáno, že řešení hry leží ve Stackelbergově rovnováze. Abychom tuto rovnováhu nalezli, ukážeme, že z minimalizace očekávaného rizika (ERM) a herního modelu lze odvodit dvouúrovňovou optimalizační úlohu, jejímž řešením je optimální stochastický detektor. Dále navrhneme účící algoritmus, který řeší tuto úlohu a jehož výstupem je aproximace (lokálně) optimálního detektoru. Prezentovanou teorii aplikujeme na realný problém útoků na reputační systém URL adres. Klíčovým prvkem námi navrhženého učícího algoritmu je model útočníka, proto navrhneme algoritmus útoků na reputační systému URL adres, který je schopen zamaskovat primární cíl útočníka generováním krycí aktivity. Útočící algoritmus je založen na projektovaném gradientním sestupu (PGD) a metodě znaménka gradientu (FGSM). Za použití legitimních dat od společnosti Trend Micro Ltd. ukazujeme, že námi navržený adversariální detektor překoná detektor anomálií na všech zkoumaných úrovních false positives (1%, 0.1% a 0.01%) a je úspěšně schopen detekovat nové útoky našeho útočícího algoritmu.cze
dc.description.abstractAdversarial machine learning has two principal objectives: to design an attacker which is able to circumvent a detector; and to design a detector that is able to detect those attackers. We model the adversarial setting with game theory and propose that the solution of the game is in a Stackelberg equilibrium. To find the equilibrium, we start with the expected risk minimisation framework (ERM) and the game model from which we derive a bilevel optimisation task yielding an optimal stochastic detector. We then propose a learning algorithm that approximates a solution of this task. To support our theoretical findings, we solve a practical real-world problem of detecting attacks to a URL reputation service. A key part of our learning algorithm is the model of an attacker. We propose an attack algorithm to a URL reputation service that obfuscates the attacker's primary goal by generating covering activity with projected gradient descent and a fast gradient sign method. Using genuine data provided by Trend Micro Ltd., we show that an adversarial detector outperforms an anomaly detector at all false positive rates (1%, 0.1% a 0.01%) and successfully learns to detect unseen attacks carried out by our attacking algorithm.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectadversarialní strojové učenícze
dc.subjectteorie hercze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectstatistické učenícze
dc.subjectneuronové sítěcze
dc.subjectsíťová bezpečnostcze
dc.subjectadversarial machine learningeng
dc.subjectgame theoryeng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectstatistical learningeng
dc.subjectneural networkseng
dc.subjectnetwork securityeng
dc.titleAdversarialní strojové učení pro detekci škodlivého chování v síťové bezpečnosticze
dc.titleAdversarial Machine Learning for Detecting Malicious Behavior in Network Securityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBím Jan
theses.degree.disciplineUmělá inteligencecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record