Show simple item record

Implementation of numerical schemes for simulation of compressible turbulent flowdc.contributor.advisorOberhuber Tomáš
dc.contributor.authorJan Schäfer
dc.date.accessioned2019-06-18T10:51:36Z
dc.date.available2019-06-18T10:51:36Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.identifierKOS-878588687405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83329
dc.description.abstractTato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou Prandtlův model směšovací délky, Prandtlův-Kolmogorovův model turbulencí, model k-ε a model k-ω. Popsáno je odvození Navierových-Stokesových rovnic a na jejich základě je provedeno odvození modelů turbulencí. Pro modely turbulencí je odvozeno dělení toku a na jeho základě je pro ně ukázáno použití schémat typu upwind. Následně je ukázán postup implementace do většího softwarového celku - knihovny Template Numerical Library. S implementovanými řešiči jsou pro jednotlivé modely turbulencí provedeny výpočty pro model kavity a model kotle. Dále je provedeno porovnání jednotlivých modelů.cze
dc.description.abstractThis work deals with imlementation of upwind type schemes based on Steger-Warming flux splitting, Van-Leer flux splitting and AUSM+ scheme. These are implemented to compute turbulence models, such as Prandtl mixing length model, Prandtl-Kolmogorov turbulence model, k-ε, and k-ω. DerivationofNavier-Stokesequationsandturbulencemodelsequationsispresentedtogetherwithaflux spliting for latter case. Afterwards, aplication of numerical schemes is shown. Developed solvers are implemented into software package Template Numerical Library and they are used to calculate flow in cavity and model of boiler. Comparsion of all implemented turbulence models is presented.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAUSM+cze
dc.subjectdělení tokucze
dc.subjectkavitacze
dc.subjectkotelcze
dc.subjectk-εcze
dc.subjectk-ωcze
dc.subjectLax-Friedrichscze
dc.subjectmodely turbulencícze
dc.subjectNavier-Stokescze
dc.subjectPrandtlův model směšovací délkycze
dc.subjectPrandtlův-Kolmogorovův model turbulencícze
dc.subjectSetger-Warmingcze
dc.subjectTemplate Numerical Librarycze
dc.subjectupwindcze
dc.subjectVan Leercze
dc.subjectzákony zachovánícze
dc.subjectAUSM+eng
dc.subjectboilereng
dc.subjectcavityeng
dc.subjectconservative lawseng
dc.subjectflux splittingeng
dc.subjectk-εeng
dc.subjectk-ωeng
dc.subjectLax-Friedrichseng
dc.subjectNavierStokeseng
dc.subjectPrandtl mixing length modeleng
dc.subjectPrandtl-Kolmogorov turbulence modeleng
dc.subjectSetger-Warmingeng
dc.subjectTemplate Numerical Libraryeng
dc.subjectturbulence modelseng
dc.subjectupwindeng
dc.subjectVan Leereng
dc.titleImplementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního prouděnícze
dc.titleImplementation of numerical schemes for simulation of compressible turbulent floweng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKlement Vladimír
theses.degree.disciplineMatematická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record