Show simple item record

Web application for interactive mind maps

dc.contributor.advisorPodloucký Martin
dc.contributor.authorDominika Králiková
dc.date.accessioned2019-06-15T22:52:40Z
dc.date.available2019-06-15T22:52:40Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-762877457205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83223
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní této práce je popis celého procesu vzniku aplikace - analýzy požadavků, návrhu uživatelského rozhraní, výběru technologií, vlastní implementace s využitím frameworku React a testování aplikace. Výstupem je funkční a uživatelsky přívětivá webová aplikace, která umožňuje vytvořit myšlenkovou mapu rozšířenou o interaktivní prvky a nastavit vzhled všech jejích součástí pomocí jednoduchého přiřazení tříd.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the development of a web application for creating interactive mind maps. At the beginning, the basic concepts are defined and existing software is evaluated. The main subject of this thesis is the description of the whole development process - requirements analysis, user interface design, technology selection, actual implementation with the help of the React framework and testing of the application. The output is a functioning and user-friendly web application that enables the user to create a mind map extended with interactive elements and to style all mind map elements with a simple class assignment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmyšlenková mapacze
dc.subjectmentální mapacze
dc.subjectinteraktivní myšlenková mapacze
dc.subjectdiagramcze
dc.subjectinteraktivnícze
dc.subjectprezentacecze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectinteraktivní aplikacecze
dc.subjectReactcze
dc.subjectmind mapeng
dc.subjectinteractive mind mapeng
dc.subjectdiagrameng
dc.subjectinteractiveeng
dc.subjectpresentationeng
dc.subjectweb applicationeng
dc.subjectinteractive applicationeng
dc.subjectReacteng
dc.titleWebová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapycze
dc.titleWeb application for interactive mind mapseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeSuchánek Marek
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record