Show simple item record

Optimization Methods in Knowledge Engineeringdc.contributor.advisorKalvoda Tomáš
dc.contributor.authorVladislav Stankov
dc.date.accessioned2019-06-15T22:52:19Z
dc.date.available2019-06-15T22:52:19Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-762877330805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83207
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou matematické optimalizace a ukazuje, jak ji lze aplikovat na problematiku znalostního inženýrství. Nejdříve se zaměříme na teoretické základy matematické optimalizace a formulujeme základní optimalizační problémy jako lineární programování, kvadratické programování či optimalizaci vektorů. Dále se zaměříme na vybrané problémy z oblasti znalostního inženýrství a vyjádříme je v rámci optimalizace. Dále prezentujeme metody řešení optimalizačních problémů, konkrétně metody sestupu, Newtonovu metodu a bariérovou metodu. Nakonec se přesuneme do praktické části, kde demonstrujeme různé nástroje pro řešení optimalizačních úloh.cze
dc.description.abstractThis thesis explore the field of mathematical optimization and show how it can be applied on the problems of knowledge engineering. Firstly, we develop a theoretical background in mathematical optimization and formulate basic optimization problems like linear programming, quadratic programming and vector optimization. Next we select different problems from the domain of knowledge engineering and express them in optimization framework. Then we present methods handling optimization problems, namely descent methods, Newton's method and barrier method. Finally, we move beyond the theoretical part and demonstrate various programming tools for solving optimization tasks.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectkonvexní optimalizacecze
dc.subjectmetody konvexníoptimalizacecze
dc.subjectmetody sestupucze
dc.subjectmetoda vnitřního boducze
dc.subjectznalostní inženýrstvícze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectvytěžování dátcze
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectconvex optimizationeng
dc.subjectmethods of convex optimizationeng
dc.subjectdescent methodseng
dc.subjectinterior point methodeng
dc.subjectknowledge engineeringeng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectdata miningeng
dc.titleOptimalizační metody ve znalostním inženýrstvícze
dc.titleOptimization Methods in Knowledge Engineeringeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlouda Karel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record