Show simple item record

Extensible Mobile Gaming Applicationdc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorEva Bartoňková
dc.date.accessioned2019-06-15T22:51:57Z
dc.date.available2019-06-15T22:51:57Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-762877264405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83200
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a implementací multiplatformní mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS pomocí frameworku React Native. Součástí práce je popis a rozbor vybraných aplikací, analýza dostupných technologií pro vývoj a také průzkum cílové skupiny. Důraz je kladen na návrh funkčního a přívětivého uživatelského prostředí. Technická část se zaměřuje na prototyp aplikace a jeho testování. Ve všech částech práce je postupováno v souladu s metodami softwarového inženýrství.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis describes the design and implementation of a multiplatform mobile application for Android and iOS using the React Native framework. As a part of this paper there is the description and analysis of a similar applications, comparison of available technologies for development and also a survey of the target group. Emphasis is placed on designing a functional and friendly user interface. The technical section focuses on the application prototype and its testing. In all parts of the thesis is proceeded in accordance with software engineering methods.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmobilní aplikacecze
dc.subjectReact Nativecze
dc.subjectJavaScriptcze
dc.subjectminihrycze
dc.subjectAndroidcze
dc.subjectiOScze
dc.subjectmobile appeng
dc.subjectReact Nativeeng
dc.subjectJavaScripteng
dc.subjectminigameseng
dc.subjectAndroideng
dc.subjectiOSeng
dc.titleRozšiřitelná mobilní herní aplikacecze
dc.titleExtensible Mobile Gaming Applicationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZikmund Marian
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record