Show simple item record

Parameters identification of advanced constitutive models of soilsdc.contributor.advisorŠejnoha Michal
dc.contributor.authorTomáš Kadlíček
dc.date.accessioned2019-06-15T22:19:12Z
dc.date.available2019-06-15T22:19:12Z
dc.date.issued2019-06-16
dc.identifierKOS-590258402305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83187
dc.description.abstractTato prace se zabyva kalibracnmi metodami pro tri pokrocile materialove modely, jmenovite elastoplasticky Cam-Clay, Von Wolersdoovuv hypoplasticky model pro hrubozrnne zeminy a Masnuv hypoplasticky model pro jemnozrnne zeminy s nalezitymi konstitutivnmi rovnicemi a kalibracnmi postupy pro materialove parametry. Nasledne je provedena sensitivn analyza materialovych parametru, jejz vysledky jsou zohledneny pri vyvoji kalibracnho programu ExCalibre. Tento program urcuje materialove parametry na zaklade zkousek stlacitelnosti a triaxi alnch zkousek. Nasledne je provedena korelace mezi materialovymi parametry a materialovymi charakteristikami zemin. Prace je zakoncena prkladem implementace Von Wolersdoova hypoplastickeho modelu do programu GEO5 MKP.cze
dc.description.abstractThis thesis is dedicated to the development of calibration methods for three advanced constitutive models of soils, namely elastoplastic Cam-Clay model, Von Wolersdo's hypoplastic model to coarse grained soils and Masin's hypoplastic model for ne grained soils. Corresponding constitutive equations and recommended calibration methods for their parameters identication are thoroughly described. Following the results of a sensitivity analysis which was performed on the models parameters, a development of a calibration software ExCalibre is described. The calibration software determines the models parameters on the basis of compression and triaxial laboratory experiments. Subsequently, the correlation analysis is performed for hypoplastic models to establish the link between the models parameters and soil properties. The thesis is concluded with an implementation of the hypoplastic sand model into the GEO5 FEM software.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkalibracecze
dc.subjecthypolasticitacze
dc.subjectelastoplasticitacze
dc.subjectsoftwarecze
dc.subjectkorelacecze
dc.subjectcalibratiumeng
dc.subjecthypoplasticityeng
dc.subjectelastoplasticityeng
dc.subjectsoftwareeng
dc.subjectcorrelationeng
dc.titleIdentifikace parametrů pokročilých konstitutivních modelů zemincze
dc.titleParameters identification of advanced constitutive models of soilseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeBoháč Jan
theses.degree.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record