Show simple item record

Discussion comments analysis on Czech news websitesdc.contributor.advisorVašata Daniel
dc.contributor.authorMartin Vastl
dc.date.accessioned2019-06-14T22:52:02Z
dc.date.available2019-06-14T22:52:02Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.identifierKOS-762877423405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83139
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na možnosti využití metod pro zpracování přirozeného jazyka k analýze komentářů zpravodajského portálu. Hlavním cílem je srovnání modelů BERT, Doc2vec a Doc2vec s předtrénovanými reprezentacemi slov z BERT ke zkoumání relevance komentářů k obsahu článků z portálu. Dalším cílem je aplikace vektorových reprezentací textu k detekci anomálních příspěvků a anomálního chování uživatelů pomocí metody Local outlier factor. Provedenými experimenty bylo zjištěno, že nejvyšší úspěšnosti ke zkoumání relevance je dosaženo pomocí modelu BERT, a že předtrénované slovní reprezentace nemají pozitivní vliv na zachycení sémantické informace textu oproti metodě Doc2vec. Metoda Local outlier factor, která je použita pro detekci anomálií, je schopna detekovat anomální komentáře i uživatele při využití vektorů z modelu BERT. Na druhou stranu, Doc2vec je v případě detekce anomálií nevhodný a často vrací nesprávné výsledky.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on the possibilities of using natural language processing methods to analyze comments on the news portal. The main goal is to compare the ability of BERT, Doc2vec, and Doc2vec with pretrained word vectors from BERT to examine the relevance between the comments and the content of an article from a news portal. Another goal is to use the text vector representations to detect anomalies via the Local outlier factor method. It was found by experiments, that the best model for text representation is BERT and that the pretrained word vectors have no positive impact on results in comparison of Doc2vec without pretrained vectors. Moreover, the Local outlier factor can detect anomaly comments and users when using vectors from BERT in contrast to Doc2vec text representations which are not good enough for anomaly detection and therefore often returns incorrect results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectanalýza komentářů zpravodajského portálucze
dc.subjectdetekce anomálních uživatelů a komentářůcze
dc.subjectrelevance komentářů k článkůmcze
dc.subjectDoc2veccze
dc.subjectBERTcze
dc.subjectanalysis of news portal discussioneng
dc.subjectdetection of anomaly users and commentseng
dc.subjectcomment to article relevancyeng
dc.subjectDoc2veceng
dc.subjectBERTeng
dc.titleAnalýza diskusních komentářů na českých zpravodajských serverechcze
dc.titleDiscussion comments analysis on Czech news websiteseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlouda Karel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record