Show simple item record

Elastic response of ferromagnetic shape memory alloys in the vicinity of the critical point

dc.contributor.advisorSeiner Hanuš
dc.contributor.authorKristýna Zoubková
dc.date.accessioned2019-06-14T09:51:37Z
dc.date.available2019-06-14T09:51:37Z
dc.date.issued2019-06-09
dc.identifierKOS-780684792205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83108
dc.description.abstractFerromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). Tato práce se zabývá experimentálním vyšetřováním Ni50,1Fe25,4Ga20,0Co4,5 (at.%) a Ni48,3Fe26,2Ga20,2Co5,2 (at.%) z hlediska termomechanických vlastností se zvláštním zaměřením na okolí kritického bodu. Diferenciální skenovací kalorimetrie, vibrační magnetometr a dynamická mechanická analýza byly použity ke zkoumání magnetických anomálií, modulu pružnosti a tepelných efektů v okolí MT a ke stanovení teplot martenzitické transformace. Byly studovány kvazistatické závislosti napětí na deformaci a deformace a teplotě, aby bylo možné popsat kritické chování z hlediska vývoje hystereze MT a transformačních deformací. Závislost elasticity na teplotě a tlakovém napětí byla zkoumána rezonanční ultrazvukovou spektroskopií a měřením rychlosti povrchových akustických vln.cze
dc.description.abstractThe Ni-Fe-Ga-Co ferromagnetic shape memory alloy system has recently gained attention for exhibiting anhysteretic stress-strain behaviour, related to a critical point of the martensitic transformation (MT). This Thesis reports an experimental investigation of the Ni50.1Fe25.4Ga20.0Co4.5 (at.%) and Ni48.3Fe26.2Ga20.2Co5.2 (at.%) in terms of the thermomechanical properties with a special focus on the vicinity of the critical point. Differential scanning calorimetry, vibrating sample magnetometer and dynamical mechanical analysis were used to examine magnetic anomalies, elastic modulus and thermal effects near MT and to determine the martensitic transformation temperatures. The quasi-static stress-strain and strain-temperature dependencies were studied to disclose the critical behaviour from the point of view of MT stress hysteresis and transformation strain evolutions, respectively. The dependence of elasticity on temperature and compressive stress was examined by resonant ultrasound spectroscopy and surface acoustic wave velocity measurements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectslitiny s ferromagnetickou tvarovou pamětícze
dc.subjectkritický bodcze
dc.subjectmartenzitická transformacecze
dc.subjectultrazvuková měření elasticitycze
dc.subjectferromagnetic shape memory alloyseng
dc.subjectcritical pointeng
dc.subjectmartensitic transformationeng
dc.subjectultrasound elasticity measurementseng
dc.titleElasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického boducze
dc.titleElastic response of ferromagnetic shape memory alloys in the vicinity of the critical pointeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeHeczko Oleg
theses.degree.disciplineInženýrství pevných látekcze
theses.degree.grantorkatedra inženýrství pevných látekcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record