Show simple item record

DiskSim Simulator Enhancements

dc.contributor.advisorKašpar Jiří
dc.contributor.authorJana Berušková
dc.date.accessioned2019-06-13T22:53:29Z
dc.date.available2019-06-13T22:53:29Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.identifierKOS-1034581224505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83094
dc.description.abstractTato bakalářská práce analyzuje, jak diskový simulátor DiskSim simuluje disková pole typu RAID a rozšiřuje ho o funkce, které mu umožní simulovat práci s daty i při výpadku jednoho a více disků. Problém zabezpečení dat je vyřešen pro RAID5 i RAID6 pomocí Reed-Solomonova schématu, který umožňuje rekonstrukci dat na více discích. Hotový simulátor se pak může používat při výuce o datových úložištích i v praxi pro porovnávání různých konfigurací.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis analyzes how disk simulator DiskSim simulates RAID arrays and extends it with functions that allow it to simulate the work with the data even when one or more disks are broken. The data security issue is resolved in RAID5, and RAID6 by using the Reed-Solomon scheme that allows the data to be reconstructed on multiple disks. The completed simulator can then be used in the education about data storage and in practice to compare different configurations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDiskSimcze
dc.subjectrozšíření diskového simulátoru DiskSimcze
dc.subjectdatová úložištěcze
dc.subjectdiskové polecze
dc.subjectRAID5cze
dc.subjectRAID6cze
dc.subjectReed-Solomonovo schémacze
dc.subjectDiskSimeng
dc.subjectextension of disk system simulator DiskSimeng
dc.subjectdata storageeng
dc.subjectdisk arrayeng
dc.subjectRAID5eng
dc.subjectRAID6eng
dc.subjectRead-Solomon schemeeng
dc.titleRozšíření funkce simulátoru disků DiskSimcze
dc.titleDiskSim Simulator Enhancementseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplineInformační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record