Show simple item record

Distributed routing in networks and its applicationdc.contributor.advisorHengster-Movric Kristian
dc.contributor.authorJan Cicvárek
dc.date.accessioned2019-06-13T22:53:04Z
dc.date.available2019-06-13T22:53:04Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.identifierKOS-860412695605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83073
dc.description.abstractTato diplomová práce popisuje decentralizovaný systém jménem NodeSkipper určený pro kteroukoli spojitou neorientovanou síť. Uzly v této síti mohou posílat nebo vyhledávat jiné uzly nebo vyvolat proces "consensus", kdy se celá síť shodne na hodnotě zvolené veličiny tak, aby byl výsledek ovlivněn každým uzlem a byl pro všechny uzly stejný. NodeSkipper je inspirovaný datovou strukturou Skip List, která díky náhodnosti své struktury, která se přes postupné přidávání a ubírání uzlů přibližuje zvolenému pravděpodobnostnímu rozdělení, nabízí velmi všestranný výkon a vysokou robustnost. Protokol NodeSkipper pracuje nejlépe pro sítě s efektem malého světa, který se vyskytuje ve skutečných sítích přirozeně. Díky tomuto efektu roste průměr sítě pouze logaritmicky vzhledem k množství uzlů. V takové síti je NodeSkipper schopný doručit zprávu nebo hledat uzel v logaritmickém čase. Díky své necentralizovanosti a absenci konkrétní struktury funguje velmi dobře s velkými sítěmi, kde jsou nové uzly nepředvídatelně přidávány a odebírány a přímá spojení navazována a ztrácena, jako například vozidla v silniční dopravě, doručovací roboti, stroje v továrně, bezpečnostní systémy pro velká území, počítače spolupracující na výpočetně náročné úloze nebo roboti účastnící se boje. Protože tento systém nemá žádné uzly s vyšší důležitostí, je odolný vůči cíleným útokům a vzhledem k tomu, že funguje na kterémkoli spojitém grafu, je odolný vůči náhodným útokům a selháním. Díky schopnosti dojít ke shodě může dobře koordinovat své prostředkycze
dc.description.abstractThis thesis describes a decentralized system that can work over any connected undirected network called NodeSkipper. Each node in this system can send a message to another node, look-up any node or request the system to reach consensus, which means that every node in the system will agree on a quantity of interest in a manner where each node influences the result. The system is designed after the Skip List data structure, which uses randomized structure that over successive entries and removals converges towards its probability distribution, while providing great all-rounded performance and robustness. The NodeSkipper protocol works best over networks with small-world effect, which occurs naturally on real networks. This effect manifests itself by network diameter scales logarithmically with the number of nodes. On such network, NodeSkipper can deliver messages and look-up nodes in logarithmical time as well. Thanks to its decentralized nature and no rigid structure, it works well with large networks where new nodes are unpredictably added and removed and direct connections gained and lost, such as cars on the road, delivery robots, machines in a manufacturing plant, large scale security system, computers working together on computationally demanding task or battle units in armed conflict. Because this system does not have any nodes of special importance, it is resistant to targeted attacks. Because it works as long as the graph is connected, it is resistant to random attacks and failures. Thanks to its ability to reach network wide consensus, it can coordinate its efforts.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdecentralizacecze
dc.subjectInternetcze
dc.subjectsměrovánícze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectprotokolcze
dc.subjectshodacze
dc.subjectconsensuscze
dc.subjectkonsenzuscze
dc.subjectsynchronizacecze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectrobustnostcze
dc.subjectvýdržcze
dc.subjectútokcze
dc.subjectodolnostcze
dc.subjectzranitelnostcze
dc.subjectsíťcze
dc.subjectautacze
dc.subjectarmádacze
dc.subjectroboticze
dc.subjectspoluprácecze
dc.subjectdecentralizationeng
dc.subjectInterneteng
dc.subjectroutingeng
dc.subjectcommunicationeng
dc.subjectprotocoleng
dc.subjectconsensuseng
dc.subjectsynchronizationeng
dc.subjectsecurityeng
dc.subjectrobustnesseng
dc.subjectdurabilityeng
dc.subjectattackeng
dc.subjectresistanceeng
dc.subjectvulnerabilityeng
dc.subjectnetworkeng
dc.subjectcarseng
dc.subjectarmyeng
dc.subjectrobotseng
dc.subjectcooperationeng
dc.subjectmulti-domaineng
dc.subjectoperationeng
dc.titleDistribuované směrování v sítích a jeho použitícze
dc.titleDistributed routing in networks and its applicationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeGenyk-Berezovskyj Marko
theses.degree.disciplineKybernetická bezpečnostcze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record