Show simple item record

UN/EDIFACT Framework for SAP Systemsdc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorEliška Forštová
dc.date.accessioned2019-06-13T22:52:55Z
dc.date.available2019-06-13T22:52:55Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.identifierKOS-784266200905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83064
dc.description.abstractPředmětem této práce je vytvoření frameworku ZEDIFACT pro podporu standardu UN/EDIFACT v systémech SAP R/3. Konkrétně tedy převod standardu UN/EDIFACT na SAP IDoc standardní objekty a naopak. Návrh i implementace se opírají o analýzu standardu UN/EDIFACT a struktur standardních SAP IDoc objektů. Klíčovým požadavkem byla v návrhu i implementaci rozšiřitelnost frameworku ZEDIFACT o nové zprávy. Framework ZEDIFACT byl demonstrován na příkladech z reálného prostředí. Závěrem je zhodnocení a porovnání tohoto frameworku s jinými B2B řešeními.cze
dc.description.abstractThe subject of this work is to create a framework ZEDIFACT for support of UN/EDIFACT standard in SAP R/3 systems. Specifically, converting UN/EDIFACT to SAP IDoc standard objects and vice versa. Design and implementation are based on the analysis of the UN/EDIFACT standard and SAP IDoc standard object structures. Main requirement in design and implementation was extensibility of framework ZEDIFACT with new messages. The ZEDIFACT framework has been demonstrated on real-world examples. The conclusion evaluates and compares this framework with other B2B solutions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectspolečnost SAPcze
dc.subjectsystém SAP R/3cze
dc.subjectstandard UN/EDIFACTcze
dc.subjectformát SAP IDoccze
dc.subjectvývoj frameworkucze
dc.subjectelektronická výměna datcze
dc.subjectcompany SAPeng
dc.subjectsystem SAP R/3eng
dc.subjectstandard UN/EDIFACTeng
dc.subjectformat SAP IDoceng
dc.subjectimplementation frameworkeng
dc.subjectElectronic Data Interchangeeng
dc.titleFramework UN/EDIFACT pro systémy SAPcze
dc.titleUN/EDIFACT Framework for SAP Systemseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBuchtela David
theses.degree.disciplineInformační systémy a managementcze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record