Show simple item record

Study of corrosion in nuclear reactor environment of Zr alloys surface coated with polycrystalline diamond layer and CrAlSiN alloy layerdc.contributor.advisorKratochvílová Irena
dc.contributor.authorMagdaléna Lajčinová
dc.date.accessioned2019-06-13T11:51:38Z
dc.date.available2019-06-13T11:51:38Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-877152885105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83011
dc.description.abstractTato práce se zabýva studiem korozního procesu Zr trubek v jaderných reaktorech. V první teoretické části jsou vysvětlené základy koroze zirkoniových slitin, základné vlastnosti PCD a CrAlSiN a použité měřící metody. Experimentální část práce je věnovaná základním zákonem používaných při měření elektrochemické impedanční spektroskopie a Mottovým-Schottkyho charakteristikám, jako i opisu skenovací i transmisní elektrónové mikroskopie. Práce je zakončená výsledkami z uvedených experimentů a závěrem, který z nich vyplýva.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the study of corrosion process of Zr tubes for nuclear reactors. In the first, theoretical part, fundamentals of corrosion of zirconium alloys, basic properties of PCD and CrAlSiN, and measuring methods are explained. Experimental part of this work is dedicated to the essential laws applied when measuring impedance spectroscopy and Mott-Schottky characteristics as well as the description of scanning and transmission electron microscopy. Eventually there is an outcome of mentioned experiments and the conclusion resulting from it.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCrAlSiNcze
dc.subjectkorozecze
dc.subjectoxid zirkoničitýcze
dc.subjectpolykrystalická diamantová vrstvacze
dc.subjectzirkoniové slitinycze
dc.subjectcorrosioneng
dc.subjectCrAlSiNeng
dc.subjectpolycrystalline diamond layereng
dc.subjectzirconium alloyseng
dc.subjectzirconium oxideeng
dc.titleStudium koroze povrchu Zr slitin pokrytých polykrystalickou diamantovou vrstvou a slitinou CrAlSiN v prostředí jaderných reaktorůcze
dc.titleStudy of corrosion in nuclear reactor environment of Zr alloys surface coated with polycrystalline diamond layer and CrAlSiN alloy layereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeAshcheulov Petr
theses.degree.disciplineInženýrství pevných látekcze
theses.degree.grantorkatedra inženýrství pevných látekcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record