Show simple item record

VISION FOR ŽELEZNÝ BROD

dc.contributor.advisorPerovič Vaso
dc.contributor.authorPetr Müller
dc.date.accessioned2019-06-13T09:52:10Z
dc.date.available2019-06-13T09:52:10Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-767579917905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82963
dc.description.abstractPráce se vymezuje proti plánovanému přesunu Základní umělecké školy v Železném Brodě. Hledá cestu, jak maximalizovat hodnoty omezeného množství investic v malém městě. Východisko nachází v místě myšleného křížení budoucí regionální rekreační stezky Greenway Jizera s městskou osou ulice Masarykovi. Zároveň se jedná o možné řešení obrácení trendu krachujících obchodů v malých městech, kdy koncentrace veřejných budov do určité míry nahrazuje chybějící obchody. Jedná se o prostor v dezolátním stavu, který je využíván jako parkoviště a občasné tržiště. Soudobá funkce tržiště je převzata a přidána ke stavebnímu programu pro Základní uměleckou školu. Práce se klade za cíl mimo řešení urbanistických vazeb v přilehlém okolí také pracovat tradiční architekturou - roubenkou. Hledá způsob jak formu, materiál i metodu stavění reinterpretovat do soudobého jazyka.cze
dc.description.abstractThe thesis opposes planned relocation of art school in Železný Brod. It is looking for a way to maximise the value of limited amount of investments in small towns. A starting point is found in the future intersection between planned regional recreational path Greenway Jizera with an urban axis of Masarykova street. Simultaneously, it is a possible solution to invert the trend of bankrupt businesses in small towns where a concentration of public buildings could to certain extent compensate the missing shops. The site is currently in a dilapidated state and is used as a parking lot and occasional market space. The existing function as a market is adopted and added to the building programme for the art school. The work aims to not only solve the surrounding area within its urban context but also to work with traditional architecture - a log house. It is looking for a way how form, material and construction method can be reinterpreted to contemporary language.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŽelezný Brodcze
dc.subjectdřevostavbacze
dc.subjectJizeracze
dc.subjectnárožícze
dc.subjecttržnicecze
dc.subjectZákladní umělecká školacze
dc.subjectdřevocze
dc.subjectŽelezný Brodeng
dc.subjectwooden structureeng
dc.subjectwoodeng
dc.subjectJizeraeng
dc.subjectcornereng
dc.subjectmarketeng
dc.subjectBasic art schooleng
dc.titleVIZE PRO ŽELEZNÝ BRODcze
dc.titleVISION FOR ŽELEZNÝ BRODeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeZamazal Patrik
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record