Show simple item record

ROOM - THE PLACE FOR HUMANdc.contributor.advisorCikán Miroslav
dc.contributor.authorMichaela Hudečková
dc.date.accessioned2019-06-13T08:52:12Z
dc.date.available2019-06-13T08:52:12Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-866637299605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82945
dc.description.abstract"Zde jsem člověkem, zde smím jím býti." (J. W. Goethe) Revitalizace vybrané lokality historického centra Moravského Krumlova na areál rekondičního centra pro onkologické pacienty. Rekondiční centrum jako obytný Pokoj města Moravského Krumlova se má stát místem celostního uzdravení člověka i místa. Člověka - poškozeného nemocí na duši i těle, místa - trpícího jizvami po válečném bombardování a odsunem části původních obyvatel. Pokoj jako obytná nika, pokoj jako klid a smíření. Rakovina je nemoc postihující stále více obyvatel nejen v České republice. Doléčení pacientů před návratem do běžného života zůstává však stále na odpovědnosti klasických lázeňských zařízení. Předmětem návrhu je propojení uzdravení místa a člověka - návrh kvalitního, obytného prostředí reflektující lidské potřeby i zadanou situaci.cze
dc.description.abstract"Here I am human, here I may be." (J. W. Goethe) Revitalisation of the selected location in the historical center of Moravský Krumlov to reconditioning center for cancer patiens. Reconditioning Center as a Living Room of the town of Moravský Krumlov is to become a place of holistic healing of man and place. Man - damaged by illness on soul and body, place - suffering from scars after war bombing and removal of part of indigenous people. A room like a residential niche, a room as peace and reconciliation. Cancer is a disease affecting more and more people not only in the Czech Republic. However, the treatment of patients before returning to normal life remains the responsibility of classical spa facilities. The subject of the proposal is the linking of the healing of the place and the human - the design of a quality, living environment reflecting human needs and the given situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPokojcze
dc.subjectrekonvalescenční centrumcze
dc.subjectonkologiecze
dc.subjectpsychosomatikacze
dc.subjectubytovánícze
dc.subjectMoravský Krumlovcze
dc.subjectobytnostcze
dc.subjectuzdravenícze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectRoomeng
dc.subjectreconditioning centereng
dc.subjectcancereng
dc.subjectoncologyeng
dc.subjectpsychosomaticseng
dc.subjectaccomodationeng
dc.subjectspace for livingeng
dc.subjectMoravský Krumloveng
dc.subjectrecoveryeng
dc.subjecthealingeng
dc.subjectrevitalisationeng
dc.titlePOKOJ - MÍSTO PRO ČLOVĚKAcze
dc.titleROOM - THE PLACE FOR HUMANeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHejda Jiří
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record