Show simple item record

Framework for evaluation of test sets for connectivity testing in IoT systemsdc.contributor.advisorBureš Miroslav
dc.contributor.authorMatěj Klíma
dc.date.accessioned2019-06-12T22:53:12Z
dc.date.available2019-06-12T22:53:12Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-860412711905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82884
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje návrhu a vývoji frameworku pro vyhodnocování účinnosti technik pro návrh testovacích scénářů pro testy IoT zařízení v případě omezeného nebo nedostupného síťového připojení. Vyvíjený framework umožňuje specifickými kritérii vyhodnocovat kvalitu testovacích scénářů, tedy průchodů modelem procesů testovaného IoT systému. Pro kontrolu a zajištění kvality vygenerovaných testovacích scénářů framework obsahuje test jejich účinnosti ve smyslu potenciálu scénářů odhalit chyby v systému a také verifikaci jejich konzistence. Návrh a implementace obou funkcionalit jsou v této práci popsány. Text práce obsahuje také seznámení se světem IoT zařízení a se způsoby zajištění jejich kvality. Dále je zde popsán návrh a implementace vyvíjeného frameworku. Součástí práce je naměření dat na zkušebních instancích různými algoritmy, řešícími testování systémů IoT v případě omezeného nebo nedostupného síťového připojení, a porovnání jejich výsledků. Implementace frameworku využívá knihoven platformy Oxygen.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis discusses the design and implementation of a framework that interprets the quality of specific techniques for automatic generation of test cases for testing the Internet of Things (IoT) devices in case of limited network connection. This framework allows measuring the quality of test cases using defined special criteria. Test cases discussed in this thesis are paths through a model of processes in an IoT System Under Test (SUT). To ensure the quality of generated test cases, the framework supports measuring the potential of test cases to find a bug in a SUT and to verify the consistency of generated test cases. The design and implementation of both of these functions are also part of this thesis. In its introduction part, the thesis introduces the domain of IoT devices and discusses some methods on how to ensure their quality. This part is followed by the design and implementation of the framework. Measuring data on test instances by various algorithms solving testing of IoT systems in case of limited or unavailable network connection and comparing their results is also described in the thesis. The implementation of the framework uses libraries of the Oxygen platform.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTestování systémůcze
dc.subjectinternet věcícze
dc.subjectzajištění kvalitycze
dc.subjecttestování na základě modelucze
dc.subjectgenerování testovacích scénářůcze
dc.subjectautomatizované testovánícze
dc.subjectomezené síťové připojenícze
dc.subjectSystem testingeng
dc.subjectInternet of Thingseng
dc.subjectquality assuranceeng
dc.subjectModel-based Testingeng
dc.subjecttest cases generationeng
dc.subjectautomated testingeng
dc.subjectlimited network connectivityeng
dc.titleFramework na vyhodnocování vlastností testovacích scénářů pro testy konektivity v IoT systémechcze
dc.titleFramework for evaluation of test sets for connectivity testing in IoT systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVaněk Ondřej
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record