Show simple item record

Advanced Scheduler for Autonomous Control of WILLIAM Experiment

dc.contributor.advisorJanout Petr
dc.contributor.authorMichal Ščupák
dc.date.accessioned2019-06-12T22:52:04Z
dc.date.available2019-06-12T22:52:04Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-695600033005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82836
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a implementací rozšíření experimentu WILLIAM o pokročilý plánovač událostí snímání. Systém WILLIAM snímá oblohu a vyžadoval plánovač událostí snímání. Implementovaný plánovač poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu řádných a mimořádných událostí snímání a detekci kolizí mezi nimi. V teoretické části je tak věnován prostor metodám plánování a prioritizace procesů a následně jsou tyto poznatky využity při samotném vývoji plánovače. Na základě řádných událostí, které plánovač autonomně generuje, a uživatelem vložených mimořádných událostí, plánovač řídí snímání experimentu WILLIAM.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the design and implementation of an advanced capture tasks scheduler as an extension of the WILLIAM experiment. The WILLIAM experiment captures the sky and required a capture task scheduler. The implemented scheduler provides a user friendly interface for administration of regular/non regular capture tasks and their collision detection. The theoretical part is focused on task scheduling and prioritisation methods. Those findings were later used for the development of the scheduler. Image data acquisition by WILLIAM experiment is based on regular tasks that are autonomously generated by the scheduler and non regular tasks that are defined by user.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectC++cze
dc.subjectPHPcze
dc.subjectplánování procesůcze
dc.subjectprioritizacecze
dc.subjectWILLIAMcze
dc.subjectC++eng
dc.subjectPHPeng
dc.subjecttask schedulingeng
dc.subjectprioritisationeng
dc.subjectWILLIAMeng
dc.titlePokročilý plánovač pro autonomní ovládání experimentu WILLIAMcze
dc.titleAdvanced Scheduler for Autonomous Control of WILLIAM Experimenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeHruška Vlastimil
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record