Show simple item record

Classification of Focal Cortical Displasia using Invasive EEGdc.contributor.advisorJanča Radek
dc.contributor.authorJakub Vybulka
dc.date.accessioned2019-06-12T16:00:55Z
dc.date.available2019-06-12T16:00:55Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifierKOS-782890271605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82768
dc.description.abstractRozsah chirurgického výkonu při léčbě farmokorezistentní epilepsie na podkladě fokální kortikální dysplazie (FCD) je plánován i dle znalosti jejího podtypu (I. a~II.). Konkrétní podtyp FCD lze ale s jistotou potvrdit až pooperačně histologickým zkoumáním odebrané tkáně. Předoperační monitorace podezřelé oblasti pomocí intrakraniálního EEG (iEEG) může odrážet elektrofyziologický charakter léze. Cílem práce bylo rozpoznání a kvantifikace specifických vzorců, které umožní odlišit FCD podtypy již před resekčním výkonem. Byly analyzovány mnohahodinové iEEG záznamy u 27 pacientů, ve kterých byl sledován výskyt několika typů epileptiformní aktivity. Sledované parametry byly statisticky porovnávány mezi skupinami pacientů a fází cirkadiánního rytmu. Na rozdíl od FCD I. typu výskyt specifických vzorců u II. typu signifikantně roste během spánku. Kombinací parametrů byl sestaven a křížově validován zobecněný linearizovaný model (GLM), který na testovaném souboru dat dosáhl 100 % úspěšnosti v odlišení typu FCD. Práce prokázala rozdílné elektrofyziologické chování jednotlivých FCD podtypů, což lze využít pro spolehlivou předresekční stratifikaci lézí.cze
dc.description.abstractEpilepsy surgery of patients with focal cortical dysplasia (FCD) is planned to depend on the sub-type of malformation (I. and II.). However, the predicted sub-type can be fully confirmed by the post-surgery histology. Pre-surgery monitoring of suspect lesion using intracranial EEG (iEEG) may reflect electrophysiological attributes of sub-types. Therefore, the goal of the thesis has been identification and quantification of specific markers, that have allowed recognizing FCD sub-types before resection. Long-term iEEG recordings of 27 patients were analysed to the parametrisation of specific epileptiform activity patterns. The patterns have been statistically compared between patient groups and circadian phases. Instead of FCD type I. the occurrence of specific waveforms significantly grown in the sleep period for type II. An appropriate combination of parameters has been used to the training of the generalized linear model, which successfully classified FCD sub-types in 100 % cases in the cross-validation process. This thesis proves different electrophysiological behaviour of FCD sub-types, that can be used to pre-surgery stratification of the lesion.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFokální kortikální dysplaziecze
dc.subjectepilepsiecze
dc.subjectIEDcze
dc.subjectklasifikacecze
dc.subjectinvazivní EEGcze
dc.subjectMatlabcze
dc.subjectFocal Cortical Dysplasiaeng
dc.subjectepilepsyeng
dc.subjectIEDeng
dc.subjectclassificationeng
dc.subjectinvasive EEGeng
dc.subjectMatlabeng
dc.titleKlasifikace fokální kortikální dysplazie z invazivního EEGcze
dc.titleClassification of Focal Cortical Displasia using Invasive EEGeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeEbel Matyáš
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record