Show simple item record

The effect of heavy reflector on criticalitydc.contributor.advisorKošťál Michal
dc.contributor.authorJana Ulmanová
dc.date.accessioned2019-06-12T16:00:45Z
dc.date.available2019-06-12T16:00:45Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-780961309105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82764
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje studiu vlivu radiálního ocelového reflektoru na výpočet kritičnosti. Vzhledem ke světovému trendu využívat těžké ocelové reflektory v lehkovodních reaktorech, a díky tomu tak chránit reaktorovou nádobu, je tato problematika stále diskutovanější. Vliv ocelového reflektoru je hodnocen na základě provedených integrálních experimentů na experimentálním reaktoru LR-0. V praktické části práce je vytvořen model experimentu s ocelovým reflektorem v Monte Carlo kódu MCNP6 a Serpent2. Na základě výpočtu je hodnocen soulad s experimentem. Simulace je navíc provedena s použitím různých knihoven jaderných dat. Ty totiž představují nezbytnou složku pro simulace neutronově fyzikálních charakteristik. Různé knihovny jaderných dat mohou vést k výsledkům, které se od skutečnosti odlišují. V rámci praktických výpočtů je hodnocen vliv použitých knihovencze
dc.description.abstractThe Master thesis study the influence of radial steel reflector on criticality calculation. Considering the global trend of using heavy reflectors in light water reactors, and thus protecting the reactor vessel, this issue is increasingly discussed. The influence of heavy reflector is evaluated on the basis of performed critical experiments on experimental reactor LR-0. In the practical part of the thesis, a model of experiment with steel reflector is created in Monte Carlo code MCNP6 and Serpent2. Based on the calculation, compliance with the experiment is evaluated. In addition, the simulation is performed using diferent nuclear data libraries. These are indispensable parts for the simulation of neutron characteristics. Diferent nuclear data libraries can lead to results that difer from reality. Therefore in the framework of practical calculations, the influence of used nuclear data libraries for steel structures on criticality calculation is evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectReflektorcze
dc.subjectintegrální experimentycze
dc.subjectLR-0cze
dc.subjectMonte Carlo kódycze
dc.subjectkritičnostcze
dc.subjectReflectoreng
dc.subjectintegral experimentseng
dc.subjectLR-0eng
dc.subjectMonte Carlo codeseng
dc.subjectcriticalityeng
dc.titleStudium vlivu ocelového reflektoru na kritičnostcze
dc.titleThe effect of heavy reflector on criticalityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBílý Tomáš
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record