Show simple item record

Applications of Time-to-Digital Converters

dc.contributor.advisorPetrucha Vojtěch
dc.contributor.authorMichal Opočenský
dc.date.accessioned2019-06-12T16:00:25Z
dc.date.available2019-06-12T16:00:25Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifierKOS-773337320205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82757
dc.description.abstractCílem práce bylo vytvoření demonstračního senzoru vzdálenosti typu Time of Flight za pomoci čipu ISL29501 od společnosti Renesas a~vývoj včetně výroby zařízení pro měření Larmorovy frekvence precesního signálu z~protonového magnetometru za pomoci čipu TDC7201 od společnosti Texas Instruments. V~první části práce jsou objasněny {\nobreak teoretické} principy Time-to-Digital převodníků s~metodami měření času doplněné o~popis možností měření vzdálenosti pomocí světla. Pro další praktické možnosti využití je zde i~popis a~teoretické vysvětlení funkce protonového magnetometru a~možnosti měření frekvence precesního signálu. Ve druhé části jsou již tyto teoretické poznatky využity pro návrh a~stavbu senzoru vzdálenosti. Stavba senzoru vzdálenosti obsahuje kompletní proces od volby a~popisu součástek, návrhu schématu i~s~deskou plošných spojů, návrhu a~výroby krytu na 3D tiskárně až po zprovoznění počítačové aplikace a~zpracování výsledků pokusného měření. Třetí část je opět kompletním průvodcem výroby zařízení pro měření Larmorovy frekvence precesního signálu od volby součástek, schématu zapojení, technické realizace desek plošných spojů a~výroby krytu až po počítačovou aplikaci. Na konci třetí části je seznámení s~výsledky realizovaných praktických měření.cze
dc.description.abstractThe main goals of this work are the development of a~demonstrative application of distance sensor of type Time of Flight with a~chip ISL29501 from the company Renesas and creating a~device for measuring the Larmor frequency of precession signal using chip TDC7201 from the company Texas Instruments. In the first part are clarified the theoretical principles of Time-to-Digital Converters (TDC) with methods of time measuring accompanied by a~description of possibilities of the distance measurement using light. There is also a~theoretical explanation of the principle of proton magnetometer with possibilities of frequency measuring of precession signal for additional practical use of TDC. In the second part is the theoretical knowledge used for the design and construction of the distance sensor. The sensor construction contains the complete procedure from choosing parts, design of schematics, mounting of the circuit board, design and 3D printing of a~cover to the creation of desktop application and measurement results. The third part contains also a~complete guide of construction device for measuring the Larmor frequency of precession signal from proton magnetometer, from component selection, schematics design, physical mounting and creation of a~case to commissioning of the desktop application with the result from the measurement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectměření časucze
dc.subjectTime-to-Digital převodníkcze
dc.subjectčasový interval-číslocze
dc.subjectLIDARcze
dc.subjectTOFcze
dc.subjectTime of Flightcze
dc.subjectměření frekvencecze
dc.subjectprotonový magnetometrcze
dc.subjectstm32cze
dc.subjecttime measuringeng
dc.subjectTime-to-Digital convertereng
dc.subjectLIDAReng
dc.subjectTOFeng
dc.subjectTime of Flighteng
dc.subjectfrequency measuringeng
dc.subjectproton magnetometreng
dc.subjectstm32eng
dc.titleAplikace Time-to-Digital převodníkůcze
dc.titleApplications of Time-to-Digital Converterseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeJanásek Vojtěch
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record