Show simple item record

Project Plan Of Basketball Tournament

dc.contributor.advisorFanta Petr
dc.contributor.authorLukáš Mastný
dc.date.accessioned2019-06-11T14:45:28Z
dc.date.available2019-06-11T14:45:28Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-780131016105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82435
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem, a to zejména fází plánování projektu. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy a metody projektového řízení, s důrazem kladeným na plánování. V praktické části jsou tyto metody aplikovány na konkrétní projekt basketbalového turnaje. Cílem a výstupem této práce je ucelený projektový plán, na jehož základě je možné zrealizovat basketbalový turnaj, nebo který může posloužit jako vzor či inspirace při realizaci podobné sportovní akce.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the topic of project management, especially on the planning phase of a project. In the theoretical part terms and methods of project management are described and explained, with emphasis on planning. Those are applied later in practical part, which is focused on the project of basketball tournament. The main objective of this thesis, and the output of it as well, is a complex project plan, which can be used as a guide or an inspiration for realisation of basketball tournament or similar sports events.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectProjektcze
dc.subjectprojektový managementcze
dc.subjectpláncze
dc.subjectlogický rámeccze
dc.subjectWBScze
dc.subjectGanttův grafcze
dc.subjectbasketbalcze
dc.subjectturnajcze
dc.subjectProjecteng
dc.subjectproject managementeng
dc.subjectplaneng
dc.subjectlogframeeng
dc.subjectWBSeng
dc.subjectGantt grapheng
dc.subjectbasketballeng
dc.subjecttournamenteng
dc.titleProjektový plán basketbalového turnajecze
dc.titleProject Plan Of Basketball Tournamenteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeDobrucká Lucia
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record