Show simple item record

Architectural competitions in the 1960s published in the journals Architektura ČSR/ČSSR (Architecture of the Czechoslovak Socialist Republic) and Československý architekt (Czechoslovak Architect).dc.contributor.advisorUrlich Petr
dc.contributor.authorPopelová Lenka
dc.date.accessioned2012-01-18T23:04:49Z
dc.date.available2012-01-18T23:04:49Z
dc.date.issued2012-01-19
dc.date.submitted2012-01-19 00:00:03.0
dc.identifierKOS-353231865305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8241
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá architektonickými soutěžemi 60.let 20.století, které proběhly v Čechách a na Moravě (event.nebyly vypsány pro žádný daný pozemek). Historií a specifickou rolí soutěžních projektů ve vývoji československé architektury tohoto údobí se zatím žádný výzkum v oblasti historie architektury nezabýval.Tato práce proto vychází ze studia dobových odborných periodik Architektura ČSR (ČSSR) a Československý architekt. Počet a množství úkolů, které soutěže 60.let řešily, nám dovoluje uvažovat o nich jako o jistém fenoménu. Byly "ideologickou platformou", na které se formovaly a střetávaly nové trendy jak v oblasti vývoje architektonické formy, tak jednotlivých typologií.Protože soutěžní projekty nebyly většinou zatíženy limity socialistické projektové praxe, architekti v nich mohli svobodněji rozvinout svou kreativitu. Tato situace byla do jisté míry podporována i oficiálně,neboť soutěže v té době měly napomoci vývoji československé architektury. Projekty z nich vzešlé měly být srovnatelné se západní tvorbou, což se i dělo.
dc.description.abstractThe subject of this dissertation are architectural competitions that were held in Bohemia and Moravia in the 1960s.Designs from architectural coppetitions in the 1960s have yet to have been dealt with in the history of Czech architecture. This dissertation therefore bases its research on articles published in the journals Architektura ČSR (ČSSR)(Architecture of the Czechoslovak Socialist Republic) and Československý architekt (Czechoslovak Architect). The amount and variety of tasks that architectural competitions in the 1960s addressed makes is possible to view them as a remarkable phenomenon. They represented an "ideological platform",where new trends in architectural form and typologies took shape. Because the competition designs tended no to be encumbered by the limitations typical for the socialist planning institutes,architects had an opportunity in such events to create more freely. Such a situation was supported even officially-the competitions were intended to serve as a statement of the standard of Czech architecture and for designing projects comparable to work being done in the West.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectarchitektura 20. století, historie české architektury, architektonické soutěže, vývoj architektonické formy, vývoj typologických druhů,socialistická praxe.cze
dc.titleArchitektonické soutěže 60.let 20.století publikované na stránkách periodik Architektura ČSR/ČSSR Československý architekt.
dc.titleArchitectural competitions in the 1960s published in the journals Architektura ČSR/ČSSR (Architecture of the Czechoslovak Socialist Republic) and Československý architekt (Czechoslovak Architect).eng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-01-18T23:04:49Z
dc.date.accepted2011-11-15 00:00:00.0
dc.contributor.refereeMasák Miroslav
dc.description.departmentústav teorie a dějin architekturycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineDějiny architektury a památková péčecze
theses.degree.grantorFakulta architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record