Show simple item record

Optimal Quality Factor of Air Cored Inductorsdc.contributor.advisorJelínek Lukáš
dc.contributor.authorJakub Liška
dc.date.accessioned2019-06-11T14:43:24Z
dc.date.available2019-06-11T14:43:24Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-773337288005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82337
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou činitel jakosti induktorů se vzdušným jádrem v závislosti na jejich geometrii. Cílem je seznámení se s danou problematiokou a následnou implementací v nástroji AToM s pomocí dostupných maticových operátorů. Všechny výpočty jsou provedeny pro induktory tvořené dobře vodivými pásky ve vakuu se zaměřením na kanonické struktury jako jsou planární spirála, cylindrická šroubovice, sférická šroubovice a toroidní šroubovice. Triangulární mřížky pro všechny tyto struktury byly vytvořeny pomocí kódu vyvinutého jako součást této práce. Fundamentální limit činitele jakosti induktoru byl nalezen pro oblast proudu na disku, čtvercové desce, válci, kouli a torusu. Na závěr bylo provedeno porovnání fundamentálního limitu čuinitele jakosti a činitelů jakosti skutečných induktorů, což dovolilo vzájemné porovnat jakosti induktorů o rozličných tvarech a otevřelo spoustu otázek pro další zkoumání.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with quality factor of air cored inductors and its geometric dependence. The aim is to get acquainted with the given issue and subsequent implementation in AToM with available matrix operators. All calculations are done for inductors formed by a well conducting strips in vacuum with a focus on canonical structures such as planar spiral, cylindrical helix, spherical helix, and toroidal helix. Triangular meshes of all these structures have been created by a code developed as a part of this thesis. Fundamental bounds on quality factor of an inductor has also been evaluated for current supports in a shape of a disc, square, cylinder, sphere, and torus. Finally, a comparison of a fundamental bound to quality factor and of quality factors of realistic inductors is provided which allowed to mutually compare quality of different inductor designs and opened several questions for further study.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectinduktor s vzdušným jádremcze
dc.subjectoptimálnícze
dc.subjectčinitel jakosticze
dc.subjecttriangulární mřížkacze
dc.subjectair cored inductoreng
dc.subjectoptimaleng
dc.subjectquality factoreng
dc.subjecttriangular mesheng
dc.titleOptimální činitel jakosti vzduchových induktorůcze
dc.titleOptimal Quality Factor of Air Cored Inductorseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKarban Pavel
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeOtevřené elektronické systémycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record