Show simple item record

Plasma Modifications of Reinforcing Fibers used in Cement Composite Materials

dc.contributor.advisorŠmilauer Vít
dc.contributor.authorJan Trejbal
dc.date.accessioned2019-05-31T22:19:16Z
dc.date.available2019-05-31T22:19:16Z
dc.date.issued2019-06-01
dc.identifierKOS-628775618905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82167
dc.description.abstractPráce se zabývá plazmatickými modifikacemi skleněných a polymerových vláken, která se používají jako výztuž v kompozitních materiálech ve stavebnictví. Cílem modifikací bylo aktivovat a zdrsnit povrhy vláken a zaručit tak jejich silnou chemickou i fyzikální interakci s vápennou a cementovou matricí. Pro tyto účely bylo využito studené indukované plazma v kyslíkové atmosféře. Povrchové fyzikální změny modifikovaných vláken byly zkoumány pomocí obrazové analýzy na SEM snímcích, zatímco chemické změny byly hodnoceny měřením smáčivosti vodou a analýzou XPS. Pozorován byl též dopad provedených modifikací ne mechanické vlastnosti vláken. Interakce mezi vlákny a matricí byla hodnocena buď nepřímo pomocí destruktivních i nedestruktivních mechanických experimentů zkušebních těles nebo přímo pomocí pull-out testů. Ukázalo se, že všechna modifikovaná vlákna vykázala podstatně větší smáčivost vodou a hrubší morfologii. Skleněná vlákna ovšem selhala jako výztuž vápenné matrice, protože plazma porušilo jejich ochrannou vrstvu sizingu. Na druhé straně ovšem byla odhalena podstatně větší fyzikální soudržnost mezi modifikovanými polymerovými vlákny a cementovou matricí. Největší potenciál plazmaticky modifikovaných polymerových vláken byl nalezen na poli vláknobetonů.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the plasma modification of glass and polymer fibers used as reinforcement of composite materials in the civil engineering. The aim was to activate and roughen fiber surfaces and thus to ensure their strong chemical and physical interaction with lime- or cement-based matrixes. Cold inductively coupled oxygen plasma was used for these purposes. Surface physical changes on modified fibers were examined using the image analysis of SEM pictures, while chemical ones were analyzed by means of the water wettability measurement and the XPS analysis. Moreover, an impact of the treatment on fiber mechanical properties was assessed. Interaction between fibers and matrixes was analyzed either indirectly using both destructive and non-destructive mechanical experiments of test specimens or directly by means of pull-out tests. It was shown that all modified fibers exhibited significantly higher wettability with water and rougher morphology. However, glass fibers failed as reinforcement due to damage of the sizing protective layer after the plasma treatment. On the other hand, physical interaction between modified polymer fibers and the cement matrix was found to be much more intensive then in the case of reference ones. Such findings were supposed to be the most applicable in the field of fiber reinforced concretes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVláknitá výztužcze
dc.subjectMikrovláknacze
dc.subjectMakrovláknacze
dc.subjectPolymerová vláknacze
dc.subjectSkleněná vláknacze
dc.subjectPovrchové vlastnosticze
dc.subjectSmáčivostcze
dc.subjectMorfologiecze
dc.subjectPlazmacze
dc.subjectVláknové kompozitní materiálycze
dc.subjectVláknobetoncze
dc.subjectFiber reinforcementeng
dc.subjectMicrofiberseng
dc.subjectMacrofiberseng
dc.subjectPolymer fiberseng
dc.subjectGlass fiberseng
dc.subjectSurface propertieseng
dc.subjectWettabilityeng
dc.subjectMorphologyeng
dc.subjectPlasmaeng
dc.subjectFibrous compositeseng
dc.subjectFiber reinforced concreteeng
dc.titlePlazmatické modifikace vláknité výztuže používané v cementových kompozitních materiálechcze
dc.titlePlasma Modifications of Reinforcing Fibers used in Cement Composite Materialseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeZeman Jan
theses.degree.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record