Show simple item record

Compact city and free landscapedc.contributor.advisorMaier Karel
dc.contributor.authorJindřich Felcman
dc.date.accessioned2019-04-17T13:19:13Z
dc.date.available2019-04-17T13:19:13Z
dc.date.issued2019-01-18
dc.identifierKOS-328577160805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81883
dc.description.abstractPředmětem této doktorské práce je analýza vztahu mezi dvěma základními principy ovládajícími plošný rozvoj středně velkých měst (s okolo 100.000 obyvateli). První princip se soustředí na kompaktnost města a v našem výzkumu je reprezentován efektivitou veřejné dopravy. Druhý princip se zaměřuje na kvalitu prostředí města pro bydlení a v našem výzkumu je reprezentován dostupností volné krajiny z území města. Užitím GIS analýz a statistických analýz jsou oba principy vyváženy za účelem identifikace optimálního tvaru zastavěného území města.cze
dc.description.abstractThe subject of this Doctoral Thesis is the relation between two main principles controlling the process of the spread of built-up areas in mid-size cities (with about 100,000 inhabitants). First principle focuses on compactness of cities and it is represented by public transport efficiency. Second principle focuses on livability of cities and it is represented by accessibility of free landscape. By using GIS and statistical analysis, both principles are balanced in this paper to identify optimal geographical shape of built-up area.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdostupnost volné krajinycze
dc.subjecttransit oriented developmentcze
dc.subjectrozšiřování zastavěného územícze
dc.subjecttvar zastavěného územícze
dc.subjectkvalita prostředí města pro bydlenícze
dc.subjectudržitelné městocze
dc.subjectstředně velké městocze
dc.subjectaccessibility of free landscapeeng
dc.subjecttransit oriented developmenteng
dc.subjectspread of built-up areaseng
dc.subjectshape of built-up areaeng
dc.subjectlivable cityeng
dc.subjectsustainable cityeng
dc.subjectmid-size cityeng
dc.titleKompaktní město a volná krajinacze
dc.titleCompact city and free landscapeeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeHrůša Petr
theses.degree.disciplineUrbanismus a územní plánovánícze
theses.degree.grantorústav prostorového plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record